Bezúročná pôžička pre zamestnanca

  

Dobrý deň prajem. Zamestnanec nás požiadal, že či by sme mu nepožičali peniaze z firmy. Dohodli sme sa na istej sume na rok, čo teraz moc nepotrebujeme, že sa všetko zmluvne spíše, no a keď pre nás už dlho robí, že mu to dáme bez úroku. Je tam nejaký háčik v tom, keď to je bez úroku?

Zdravím. Situácia ohľadom pôžičky pre zamestnanca sa posudzuje vzhľadom k trhu. Samotné odpustenie úroku, prípadne jeho nižšia výška oproti trhu (miestu a času poskytnutia pôžičky), sa posudzuje ako zdaniteľný príjem zamestnanca poskytnutý zamestnávateľom.

Vyplýva to z § 2 písm. c) Zákona 959/2003 Z.z. o dani z príjmov, kde sa píše, že príjmom je peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. A taktiež z § 5 ods. 2 Zákona, kde sa pojednáva o tom, že príjmami zo závislej činnosti sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Takéto zvýhodnenie sa zdaňuje v mesiaci poskytnutia pôžičky (ako klasická mzda zamestnanca).

[nahlás chybu v článku]