Môže byť otvorený koktejl bar počas sviatkov?

  

Chcel by som sa opýtať, ako živnostník som si otvoril v Trenčíne koktejl bar, no a keď budú sviatky, že či ho musím mať zatvorený?

 

Zdravím. Zákonník práce (Zákon 311/2001 Z.z.) v § 94 ods. 5 pojednáva o dňoch, kedy nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ide o maloobchodný predaj). Medzi tieto dni patria:

 • 1. január (Deň vzniku Slovenskej republiky),
 • 6. január (Zjavenie Pána/Traja králi),
 • Veľký piatok,
 • Veľkonočná nedeľa,
 • Veľkonočný pondelok,
 • 1. máj (Sviatok práce),
 • 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom),
 • 5. júl (sviatok sv. Cyrila a svätého Metoda),
 • 29. august (výročie Slovenského národného povstania),  
 • 1. september (Deň Ústavy Slovenskej republiky),  
 • 15. september (Sedembolestná Panna Mária),
 • 1. november (sviatok Všetkých svätých),  
 • 17. november (Deň boja za slobodu a demokraciu),  
 • 24. december po 12.00 hodine (Štedrý deň),
 • 25. december (prvý sviatok vianočný),
 • 26. december (druhý sviatok vianočný).

Výnimku z tohto zákazu tvorí:

 • maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
 • maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,
 • maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
 • predaj cestovných lístkov,
 • predaj suvenírov,
 • predaj kvetov 8. mája, 1. septembra,
 • predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1. novembra.

Keďže koktejl bar nespĺňa definíciu maloobchodného predaja – nejde o predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi, ale ide o poskytovanie služby – tak počas týchto dní môžete mať otvorené a môžu vám tam pracovať aj zamestnanci. Na druhej strane však treba však, či sa ekonomicky oplatí mať prevádzku v tieto dni otvorenú (tržby vs. prevádzkové náklady).

Pozn.: Definíciu tovaru môžeme nájsť napr. v § 11 ods. 4 Oznámenia 628/2007 Z.z. Podrobnosti o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva, kde: Ako tovar sa účtuje všetko, čo sa obstaráva za účelom predaja, pričom obstaraný tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva a neprenajíma sa a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby odovzdané do vlastných predajní.

Ak by ste vykonávali takú činnosť, ktorou by bol predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi, ako napr. obchod s potravinami, novinový stánok a pod., nemôžete zamestnancovi nariadiť v takýto deň prácu. Tento zákaz sa však vzťahuje len na pracovnoprávne vzťahy uzatvorené podľa Zákonníka práce. To znemená, že počas týchto dní môžete prácu vykonávať vy osobne, ako živnostník, a mať otvorené.

Ďalšou možnosťou je riešiť prácu formou výpomoci príbuzným v priamom rade, súrodencom alebo manželom, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku. Viac v článkoch Kto mi môže pomáhať v predajni pri predaji?Výpomoc od príbuzného – platí to len pre živnostníkov?

Mohlo by vás zaujímať: Môže mi zamestnávateľ nakázať ísť do práce cez sviatok?, Vyplácanie stravných lístkov pozadu. Je to v poriadku? Novela Zákonníka práce – príplatky za prácu

(Pôvodný článok 15.04.2019 | Aktualizované 01.11.2019, 07:51)

[nahlás chybu v článku]