Značka: zákaz predaja

Link

Počas jednorázového štátneho sviatku pri príležitosti 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Turčianskom Sv. Martine a s tým spojeného založenia ČSR, ktorý pripadne na 30.10.2018, nie je zakázaný maloobchodný predaj (ako tomu je pri iných sviatkoch). Zamestnanci však stále majú, počas práce v tento deň, nárok na príplatok za prácu vo sviatok a to vo výške 100 % ich priemerného zárobku [»]

Link

Ak ste sa niekedy čudovali, prečo na “predajni” Alzy, alebo takého Mallu, si musíte tovar, ktorý je tam vystavený, najskôr objednať, aj keď vám ho následne hneď vydajú, aj toto môže byť dôvod, ako pekne-krásne využiť šedé miesto v tak deravom a (osobne si myslím) absolútne nedomyslenom zákone [»]