Značka: maloobchodný predaj

Link

Počas jednorázového štátneho sviatku pri príležitosti 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Turčianskom Sv. Martine a s tým spojeného založenia ČSR, ktorý pripadne na 30.10.2018, nie je zakázaný maloobchodný predaj (ako tomu je pri iných sviatkoch). Zamestnanci však stále majú, počas práce v tento deň, nárok na príplatok za prácu vo sviatok a to vo výške 100 % ich priemerného zárobku [»]