Značka: maloobchodný predaj

Link

Počas jednorázového štátneho sviatku pri príležitosti 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Turčianskom Sv. Martine a s tým spojeného založenia ČSR, ktorý pripadne na 30.10.2018, nie je zakázaný maloobchodný predaj (ako tomu je pri iných sviatkoch). Zamestnanci však stále majú, počas práce v tento deň, nárok na príplatok za prácu vo sviatok a to vo výške 100 % ich priemerného zárobku [»]

Link

Aktualizované: návrh neprešiel

Práca v nedeľu je opäť na pretrase. Týka sa maloobchodného predaja v nedeľu, kedy by nebolo zamestnávateľovi umožnené nariadiť zamestnancovi alebo dohodnúť so zamestnancom prácu v nedeľu, ktorou je maloobchodný predaj. Samozrejme okrem špecifických prípadov maloobchodného predaja vymedzených v prílohe Zákonníka práce (napr. čerpacie stanice, lekárne, predaj suvenírov, cestovných lístkov, kvetov a pod.) [»]

(Pôvodný článok 28.01.2018 | Aktualizované 14.02.2018, 12:04)