Vyplácanie stravných lístkov pozadu. Je to v poriadku?

  

Rád by som vedel, že či je zo strany zamestnávateľa v poriadku vyplácanie stravných lístkov spätne? Teda, že za júl v auguste, za august v septembri. Ďakujem.

 

Zdravím. Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce sa v § 152 venuje stravovaniu zamestnancov a hovorí nasledovnom:

  • Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti (…).
  • Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (…).
  • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok (stravný lístok), len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom (…).

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

Z daného teda (logicky) vyplýva, že ak vám má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie v daný deň, v ktorom odpracujete viac ako 4 hodiny, tak ak ho zabezpečiť nemôže, musí vám poskytnúť stravný lístok, aby ste si ho mohli zabezpečiť vy vo svojej réžii. Toto nariadenia zákona by však nebolo dodržané v tom prípade, že vám zamestnávateľ poskytne stravné lístky spätne.

Inak povedané, vyplácanie stravných lístkov za odpracované dni spätne nie je v súlade so zákonom.

Mohlo by vás zaujímať: Výpis z druhého piliera, Koľko dostanem za dovolenku zaplatené?

(Pôvodný článok 21.09.2018 | Aktualizované 13.04.2023, 18:17)

[nahlás chybu v článku]