Vyplácanie stravných lístkov pozadu. Je to v poriadku?

  

Rád by som vedel, že či je zo strany zamestnávateľa v poriadku vyplácanie stravných lístkov spätne? Teda, že za júl v auguste, za august v septembri. Ďakujem.

 

Zdravím. Osobne som sa už niektorých situáciách s takýmto niečím stretol, či o tom počul. Podľa môjho názoru, na základe toho, čo sa píše v zákone, to však nepovažujem za správny postup.

Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce sa v § 152 venuje stravovaniu zamestnancov. Hovorí o tom, že: –

  • Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti (…).
  • Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (…).
  • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok (stravný lístok), len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom (…).

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Od 01.07.2019 platí nová výška stravného.

Z daného teda logicky vyplýva, že ak vám má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie v daný deň, ak odpracujete viac ako 4 hodiny, tak ak ho zabezpečiť nemôže, musí vám poskytnúť stravný lístok, aby ste si ho mohli zabezpečiť vy. Toto nariadenia zákona by však nebolo dodržané v tom prípade, že vám zamestnávateľ poskytne stravné lístky spätne.

Mohlo by vás zaujímať: Musia alebo nemusia mi vydať zo stravného lístka?, Práca z domu a stravné

(Pôvodný článok 21.09.2018 | Aktualizované 04.10.2019, 18:24)

[nahlás chybu v článku]