Koľko dostanem za dovolenku zaplatené?

  

Koľko zo starej dovolenky, ktorá sa mi preniesla ešte z minulého roka mi musí zamestnávateľ preplatiť a v akej výške?

 

Zdravím. Za dovolenku vám patrí náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku, ktorý sa zisťuje k prvému dňu daného štvrťroka za predchádzajúci štvrťrok (napr. pre obdobie 01-03/2023 sa priemerný zárobok zisťuje k 01.01. a počíta sa z obdobia 10-12/2022).

Za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne základnej výmery dovolenky, ktorú ste si nemohli vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, vám patrí náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku.

Za nevyčerpané 4 týždne základnej výmery dovolenky vám nemôže byť vyplatená náhrada mzdy – dovolenka vám prepadne. Je to z toho dôvodu, že dovolenka slúži na regeneráciu pracovnej sily, nie na dodatočné navýšenie mzdy. To neplatí v prípade, že ste si túto dovolenku nemohli vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Najlepšie vysvetlenie bude na príklade:

V roku 2022 ste mali nárok na 25 dní dovolenky. Vyčerpali ste si z nej 17 dní a 8 dní sa vám prenieslo do roku 2023. V roku 2023 si z týchto 8 dní dovolenky vyčerpáte iba 2 dni a 6 dní vám zostane do konca roka nevyčerpaných. Koľko dní dovolenky mi zamestnávateľ preplatí a koľko mi prepadne?

Zamestnávateľ vám zo zostatkovej dovolenky z roku 2022 preplatí 5 dní a 1 deň vám prepadne. Prečo? 

Celkovo ste si z dovolenky z roku 2022 vyčerpali 19 dní – 17 dní v roku 2022 a 2 dni v roku 2023. Keďže za nevyčerpané 4 týždne (20 dní) základnej výmery dovolenky vám nemôže byť vyplatená náhrada mzdy, tak do naplnenia limitu 20 dní vám zostáva ešte 1 deň. Tento deň vám prepadne. Zvyšných 5 dní vám zamestnávateľ preplatí, pretože tieto dni presahujú základnú výmeru 4 týždňov (20 dní) dovolenky.

Mohlo by vás zaujímať: Ako sa vypočíta dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase?, Ako ovplyvní zmena polovičného úväzku na plný úväzok moju dovolenku?

(Zdroj: § 116 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce)

(Pôvodný článok 05.08.2019 | Aktualizované 13.01.2023, 16:47)

[nahlás chybu v článku]