Ako ovplyvní zmena polovičného úväzku na plný úväzok moju dovolenku?

  

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ohľadom dovolenky. Doteraz som pracoval na polovičný úväzok a od 01.08. nastupujem už na plný úväzok. Z polovičného úväzku mi od začiatku roka ostalo 7 dní dovolenky. Keď si ich budem chcieť čerpať, tak sa mi za deň voľna budú míňať ako keby 2 dni dovolenky, keďže som vtedy robil na polovičný úväzok a teraz na celý?

 

Zdravím. Podľa Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce je základná ročná výmena dovolenky najmenej 4 týždne (20 dní), alebo 5 týždňov (25 dní), ak do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši zamestnanec najmenej 33 rokov veku alebo sa zamestnanec trvale stará o dieťa.

Vo vašej situácii dochádza, počas trvania pracovného pomeru, k zmene dĺžky pracovného času z kratšieho týždenného (polovičný úväzok) na týždenný ustanovený (plný úväzok). Výmera dovolenky, ktorá vám zostala z polovičného úväzku je však nedotknutá. Pre výmeru dovolenky nie je dôležitá dĺžka pracovného času, ale dĺžka trvania pracovného pomeru z ktorého je dovolenka vypočítaná a vek zamestnanca.

Ak vám teda zostalo 7 dní dovolenky, tak aj po prechode na týždenný ustanovený pracovný čas vám týchto 7 dní zostane a budete ich môcť čerpať v plnom rozsahu (bez akéhokoľvek rozpočítavania). Jedinou zmenou bude to, že za deň dovolenky dostanete väčšiu náhradu mzdy, a to za toľko hodín, koľko bude trvať vaša pracovná zmena (8 hodín).

Mohlo by vás zaujímať: Môžem dať dovolenku, keď zamestnanec na ňu ešte nemá nárok?, Prečerpala som dovolenku, ale potrebujem ďalšiu. Čo teraz?

(Pôvodný článok 06.11.2018 | Aktualizované 21.06.2021, 20:03)

[nahlás chybu v článku]