Prečerpala som dovolenku, ale potrebujem ďalšiu. Čo teraz?

  

Chcem sa opýtať, že som si prečerpala u zamestnávateľa dovolenku, lebo som chodila so synom kvôli jeho chorobe často ku doktorovi, tak som to inak riešiť nemohla, už som si minula aj priepustky všetky. Teraz budú onedlho vianočné sviatky, budeme mať predajňu zatvorenú, len keď ja už nemám dovolenku, ako to bude riešené so mnou? Ďakujem.

 

Zdravím. Takéto prípady sa môžu stať veľmi ľahko a nie sú ničím výnimočné. Spôsobov, ako danú situáciu vyriešiť je viacero, príklady uvediem nižšie.

Náhradné voľno

Najbežnejším spôsobom, ako sa dá zabezpečiť dodatočná dovolenka, je čerpať náhradné voľno. Na náhradné voľno máte nárok ak vykonávate prácu nadčas*. Ide o prácu vykonávanú zamestnancom buď na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien (§ 97 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce).

*Zamestnávateľ vám v kalendárnom roku môže nariadiť (bez vášho súhlasu) maximálne 150 hodín práce nadčas, s vaším súhlasom však môžete takto odpracovať až 400 hodín.

Neplatené voľno

Možnosťou aj je, že by vám zamestnávateľ poskytol neplatené voľno. To by znamenalo, že do práce by ste síce ísť nemuseli, ale za toto obdobie by ste nedostali žiadnu mzdu (náhradu za dovolenku). Taktiež by ste boli povinná si sama zaplatiť zdravotné odvody do vašej zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ.

To, že máte neplatené voľno a ste samoplatiteľom, ste povinná nahlásiť do vašej zdravotnej poisťovne podľa § 23 Zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení do najneskôr do 8 kalendárnych dní. Poistné za daný mesiac sa prepočíta na denné poistné podľa počtu dní v danom mesiaci a vy potom za každý deň neplateného voľna zaplatíte toto denné poistné. Platí sa jednou čiastkou, vždy miesiac pozadu. Bližšie informácie vám poskytnú vo vašej zdravotnej poisťovni..

V čase prerušenia sociálneho poistenia neplatí za vás poistné nikto (nie ste povinná si ho platiť ani sama). Toto obdobie prerušenia sociálneho poistenia sa preto nepočíta ako doba poistenia pri posudzovaní nároku na niektorú z dávok sociálneho poistenia – nemocenské dávky, dôchodkové dávky, dávka v nezamestnanosti. Ak je teda pre vznik nároku na niektorú dávku potrebný určitý počet dní trvania príslušného poistenia, obdobie neplateného voľna k nim zarátať nemožno. Aby ste sa tomu vyhli, môžete si tieto sociálne odvody platiť sama. Vtedy je potrebné navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Zrážka náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku

Veľmi okrajovou možnosťou je, že vám zamestnávateľ zrazí náhradu mzdy za prečerpanú dovolenku. Vychádzať bude z § 131 ods. 2 písm. g) Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce – zamestnávateľ môže zraziť náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol. Takúto zrážku vám môže zraziť aj bez vášho súhlasu. Postupovať však musí v rozsahu a podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Tento spôsob sa však využíva hlavne v tom prípade, ak ako zamestnanec vyčerpáte počas roka viac dovolenky ako máte nárok. Môže ísť napr. o situáciu, keď už počas leta vyčerpáte celú svoju ročnú dovolenku a po lete dáte výpoveď.

Každopádne, riešenie takejto situácie je na strane zamestnávateľa, ale z osobnej skúsenosti by som odporúčal dialóg so zamestnávateľom, aby ste sa dohodli na riešení, ktoré bude schodné pre vás oboch.

Mohlo by vás zaujímať: Dovolenka pri opätovne uzatvorenom pracovnom pomere

(Pôvodný článok 09.10.2018 | Aktualizované 01.10.2021, 17:39)

[nahlás chybu v článku]