Ako sa vypočíta dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase?

  

Dobrý deň. Robím mzdovú účtovníčku 2 roky. Doteraz som robievala výplaty, kde bol rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Tam s výpočtom dovolenky nie je problém. Teraz však musím počítať dovolenku pre jednu firmu, kde im zamestnanci robia dlhý/krátky týždeň. Program mi dovolenku vypočíta. Len by som chcela vedieť, že ako sa to počíta reálne, kebyže si to chcem spočítať na papieri. Ďakujem.

 

Zdravím. Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozvrhuje zamestnávateľ týždenný pracovný čas v zásade na päť pracovných dní v týždni (5 dní po 8 hodín).

Ak však povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne, zamestnávateľ môže (po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom, čo býva často uvedené v samotnej pracovnej zmluve), rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne (§ 87 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce).

Čo sa týka samotného nároku na dovolenku, tak ten zostáva nedotknutý – základná výmera sú najmenej 4 týždne a u zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej 5  týždňov (§ 103 Zákona).

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka, patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere (§ 104 Zákona).

Ako na výpočet?

Na výpočet počtu pracovných dní dovolenky je potrebné si na začiatok vypočítať, aký je priemerný počet pracovných dní, ktoré pripadajú v kalendárnom roku (podľa rozvrhu pracovných zmien zamestnanca) na jeden týždeň. To sa urobí nasledovne:

ice_screenshot_20190702-211032

Následne sa vypočíta, na základe výmeru dovolenky, počet dní dovolenky, na ktoré má zamestnanec v kalendárnom roku nárok:

ice_screenshot_20190702-211056

Podľa § 116 ods. 1 Zákona patrí zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného* zárobku.

*Tento priemer sa zisťuje k prvému dňu daného štvrťroka za predchádzajúci štvrťrok (napr. pre obdobie 10-12/2021 sa priemerný zárobok zisťuje k 01.10. a počíta sa z obdobia 07-09/2021).

Samotná náhrada musí zodpovedať aj skutočne odpracovanému času, ktorý by zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom odpracoval pokiaľ by nečerpal dovolenku. Ak by mal teda v deň čerpania dovolenky odpracovať 7,5 hodiny, patrí mu náhrada za 7,5 hodiny.

Mohlo by vás zaujímať: Ako dlho mi platí paragraf?, Ako ovplyvní zmena polovičného úväzku na plný úväzok moju dovolenku?

(Pôvodný článok 12.07.2019 | Aktualizované 11.10.2021, 18:17)

[nahlás chybu v článku]