Ako dlho mi platí paragraf?

  

Ako dlho mi platí paragraf? Keď si ho zoberiem v práci, platí mi na ako dlho? Na pol dňa, či na celý deň?

 

Zdravím. Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce určuje, že vás zamestnávateľ musí ospravedlniť v práci z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času (§ 141 ods. 1 Zákona).

Zamestnávateľ vám je podľa § 141 ods. 2 písm. a) Zákona povinný poskytnúť pracovné voľno z tohto dôvodu v nasledovnom rozsahu:

  • s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
  • ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
  • s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Keďže Zákon pojednáva o tom, že voľno sa poskytuje v tom prípade „ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času“, malo by byť vašou prioritou naplánovať si návštevu lekára v čase, kedy nie ste v práci. Nie vždy to však ide, napríklad z dôvodu ordinačných hodín lekára, jeho vzdialenosť. Takéto plánovanie je zväčša možné pri dvoj alebo trojzmennej prevádzke, prípadne ak máte nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (dlhý, krátky týždeň).

Zamestnávateľ má preto v tomto určitým spôsobom „voľnú ruku“ ako určí platnosť priepustky na návštevu u lekára. Bežne sa môžeme stretnúť s tým, že ak je na priepustke jedno potvrdenie (pečiatka) od lekára, ospravedlnenie platí na pol dňa, ak dve a viac, platí na celý deň. Ak vám lekár na priepustke určí celodenné ošetrenie, musí vám ho zamestnávateľ akceptovať a ospravedlniť vás v práci.

Preto je dôležité si zistiť, ako má dané podmienky nastavené váš zamestnávateľ. Prípadne, dohoda so zamestnávateľom je tiež vždy možná.

Mohlo by vás zaujímať: Vyšetrenie u lekára a náhrada mzdy, Strava (stravný lístok) pri práci nadčas – mám nárok?

(Pôvodný článok 13.05.2019 | Aktualizované 01.05.2022, 18:35)

[nahlás chybu v článku]