Ako dlho mi platí paragraf?

  

Ako dlho mi platí paragraf? Keď si ho zoberiem v práci, platí mi na ako dlho? Na pol dňa, či na celý deň?

 

Zdravím. Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce určuje, že vás zamestnávateľ musí ospravedlniť v práci z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času (§ 141 ods. 1 Zákona).

Zamestnávateľ vám je podľa § 141 ods. 2 písm. a) Zákona povinný poskytnúť pracovné voľno z tohto dôvodu v nasledovnom rozsahu:

  • s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
  • ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
  • s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Keďže Zákon pojednáva o tom, že voľno sa poskytuje v tom prípade “ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času”, malo by byť vašou prioritou naplánovať si návštevu lekára v čase, kedy nie ste v práci. Nie vždy to však ide (napríklad vzdialenosť lekára od práce, jeho ordinačné hodiny). Takéto plánovanie je zväčša možné pri dvoj, trojzmennej prevádzke, prípadne ak máte nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (dlhý, krátky týždeň).

Zamestnávateľ má preto v tomto určitým spôsobom voľnú ruku ako určí platnosť priepustky na návštevu u lekára. Bežne sa môžeme stretnúť s tým, že ak je na priepustke jedno potvrdenie od lekára, ospravedlnenie platí na pol dňa, ak dve a viac, platí na celý deň. Ak vám lekár na priepustke určí celodenné ošetrenie, musí vám ho zamestnávateľ akceptovať a ospravedlniť vás v práci.

Preto je dôležité si zistiť, ako má dané podmienky nastavené váš zamestnávateľ. Prípadne, dohoda so zamestnávateľom je tiež vždy možná.

Mohlo by vás zaujímať: Vyšetrenie u lekára a náhrada mzdy, Strava (stravný lístok) pri práci nadčas – mám nárok?

[nahlás chybu v článku]