Strava (stravný lístok) pri práci nadčas – mám nárok?

  

Chcel by som sa spýtať ohľadom stravovania. V práci máme dvojzmennú prevádzku po osem hodín rannú a doobednú. V robote nám dávajú stravné lístky. Niekedy sa nám stane, že niekto vypadne na druhej zmene a niekto ho zaskočí. Aj mne naposledy, mal som rannú a poobede kolega ochorel a nemohol prísť, tak som ho zaskočil. Za rannú zmenu som stravný lístok dostal, ale za poobednú už nie. Bolo mi povedané, že na to nemám nárok, že to zákon neprikazuje. Viete mi povedať, či to je skutočne pravda?

 

Zdravím. Na začiatok treba uviesť, že podľa § 152 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti a to najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny. V prípade, že nedokáže zabezpečiť takúto formu stravovania, môže využiť formu poskytovania stravovacích poukážok (stravných lístkov) pre zamestnancov.

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

Z daného teda vyplýva, že pri vašej rannej zmene, kedy ste odpracovali viac ako 4 hodiny, ste mali nárok na poskytnutie stravy resp. stravný lístok, ktorý ste aj dostali.

V prípade, že ste po svojej pracovnej zmene, pracovali aj ďalšiu zmenu, išlo o prácu nadčas podľa § 97 Zákona. Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Pracovná zmena je podľa § 90 Zákona časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci.

Keďže pri práci nadčas ide o prácu vykonávanú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien určeného týždenného pracovného času, nejde teda v zmysle Zákonníka práce o vykonávanie pracovnej zmeny, za ktorú vzniká a za ktorú sa poskytuje stravovanie (stravný lístok).

Zamestnávateľ však môže vo svojej internej smernici upraviť zabezpečenie a poskytovanie stravy aj v takýchto situáciách – umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom.

Mohlo by vás zaujímať: Stravné, stravné lístky od 01.05.2022, Ako si nastaviť vo VRP úhradu cez POS terminál alebo poukážkou?

(Pôvodný článok 17.04.2018 | Aktualizované 03.05.2022, 20:05)

[nahlás chybu v článku]