Stravné, stravné lístky od 01.05.2022

  

Od 01.05.2022 sa Opatrením o sumách stravného Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zvyšuje minimálna výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška stravných lístkov, minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a stravné pre ZSČO nasledovne:

Tuzemské pracovné cesty

  • 6,00 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty (teraz je to 5,10 €),
  • 9,00 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty (teraz je to 7,60 €),
  • 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty (teraz je to 11,60 €).

Minimálna výška stravného lístka

Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j. 4,50 € (teraz je to 3,83 €).

Minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

Podľa § 152 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

Po novom musí teda prispievať:

  • minimálne 2,48 € (predtým 2,11 €),
  • maximálne (čo je povinný) 3,30 € (predtým 2,81 €).

(zdroj: slov-lex)

[nahlás chybu v článku]