Vyšetrenie u lekára a náhrada mzdy

  

Dobrý deň. Mám otázku. Bol som u lekára, keď som mal ísť do práce. Ide o to, že som bol chorý a doktorka mi dala priepustku na celý deň. V práci som už dva mesiace. Dal som to majiteľovi. Povedal, že mi to nezaplatí lebo som v skúšobnej dobe. Ja mu hovorím, že som to v živote nepočul. Mam právo na zaplatený deň?

 

Zdravím. Podľa § 141 ods. 2 písm a) a ods. 6 Zákona 311/2011 Z.z. Zákonník práce máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, pretože zamestnávateľ vám je povinný poskytnúť pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ak váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka, zamestnávateľ môže určiť, že pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru (celkový nárok sa zaokrúhľuje na celé kalendárne dni nahor).

Z daného vyplýva, že aj v skúšobnej dobe máte nárok minimálne na 2,33 dňa (za začatú tretinu roka), po zaokrúhlení na 3 dni voľna na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení.

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania?

(Pôvodný článok 28.10.2017 | Aktualizované 19.11.2023, 14:09)

[nahlás chybu v článku]