Vyšetrenie u lekára a náhrada mzdy

  

Dobrý deň. Mám otázku. Bol som u lekára, keď som mal ísť do práce. Ide o to, že som bol chorý a doktorka mi dala priepustku na celý deň. V práci som už dva mesiace. Dal som to majiteľovi. Povedal, že mi to nezaplatí lebo som v skúšobnej dobe. Ja mu hovorím, že som to v živote nepočul. Mam právo na zaplatený deň?

 

Zdravím. Podľa § 141 ods. 2 písm a) a ods. 6 Zákona 311/2011 Z.z. Zákonník práce máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, pretože zamestnávateľ vám je povinný poskytnúť pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ak váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka, zamestnávateľ môže určiť, že pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru (celkový nárok sa zaokrúhľuje na celé kalendárne dni nahor).

Teda ak ste začali pracovať, aj v skúšobnej dobe máte nárok napríklad na 2,33 dňa (za začatú tretinu roka), po zaokrúhlení na 3 dni voľna.

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania?

(Pôvodný článok 28.10.2017 | Aktualizované 04.11.2020, 09:11)

[nahlás chybu v článku]