Mám nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania?

  

Chcel by som sa popýtať, ako to je pri hľadaní novej práce, keď ešte pracujem? Dostal som výpoveď no a potrebujem si hľadať novú robotu. Sestra mi hovorila, že zamestnávateľ ma musí pustiť na pohovor, keď mi dal výpoveď. Je to pravda?

 

Zdravím. Vaša sestra má pravdu. Ide o tzv. dôležité osobné prekážky v práci. Pojednáva o nich § 141 ods. 2 písm. i) Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Zamestnávateľ vám musí poskytnúť pracovné voľno na vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru buď s náhradou mzdy alebo nez náhrady mzdy.

S náhradou mzdy

Pracovné voľno na vyhľadanie nového miesta s náhradou mzdy sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby, pričom pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

Toto voľno sa poskytuje pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c)  Zákona:

  • že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
  • že sa zamestnanec stane nadbytočný,
  • že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Bez náhrady mzdy

Pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby v ostatných prípadoch (neuvedených vyššie), pričom pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

Neviem aká je dĺžka vašej výpovednej doby, ale napríklad v prípade 2 mesiacov, čo je cca 8 týždňov, máte nárok počas každého týždňa na 1/2 dňa voľna, čo sú dohromady 4 dni (0,5 dňa x 8 týždňov), ktoré by ste mohli, so súhlasom zamestnávateľa, využiť aj naraz.

Mohlo by vás zaujímať: Môže byť výpoveď poslaná e-mailom, keď podpísaná zaručeným elektronickým podpisom?

(Pôvodný článok 19.11.2017 | Aktualizované 04.08.2022, 18:34)

[nahlás chybu v článku]