Novela Zákonníka práce – príplatky za prácu, tempo práce, dohodári… (Aktualizované: návrh prešiel)

  

Prvým čítaním v parlamente dnes prešla novela Zákonníka práce (Zákon 311/2001 Z.z.). V nej boli navrhnuté viaceré opatrenia opatrenia, začnem v oblasti odmeňovania zamestnancov:

Od 01.05.2018 do 30.04.2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu práce

 • v sobotu
  • najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  • najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (na pracoviskách, kde povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu),
 • v nedeľu
  • najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  • najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (na pracoviskách, kde povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu),
 • pri nočnej práci
  • najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu; a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  • najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (na pracoviskách, kde povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca).

A od 01.05.2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu práce

 • v sobotu
  • najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  • najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (na pracoviskách, kde povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu),
 • v nedeľu
  • v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  • najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (na pracoviskách, kde povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu),
 • pri nočnej práci
  • najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu; a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  • najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (na pracoviskách, kde povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca).

Od 01.05.2018 bude zamestnancovi patriť za prácu vo sviatok okrem jeho mzdy aj mzdové zvýhodnenie, a to najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

Toľko k príplatkom.

Ďalej, v nadväznosti na Zákon o službách zamestnanosti, podľa ktorého je zamestnávateľ pri zverejňovaní ponuky zamestnania (pri inzerovaní práce) povinný uvádzať v ponuke aj sumu základnej zložky, bolo navrhnuté ustanoviť povinnosť zamestnávateľa, aby pri uzatváraní pracovnej zmluvy nemohol navrhnúť základnú zložku mzdy v sume nižšej ako uviedol v ponuke zamestnania (v inzeráte). Ak vás zaujíma, čo je základná zložka mzdy, prečítajte si článok Základná zložka mzdy v inzeráte. Čo to vlastne je?

Ďalší návrh by mal riešiť prípady z praxe, kedy niektorí zamestnávatelia vystavujú svojich zamestnancov neprimerane vysokým pracovným tempám a uplatňujú normy spotreby práce bez akýchkoľvek podkladov. Z tohto dôvodu sa navrhlo, aby zamestnávateľ mohol zavádzať len normy spotreby práce spracované na základe objektívnych meraní a analýz požadovaného množstva práce a z neho vyplývajúceho pracovného tempa zamestnanca. Čiže už nie hádzať čísla od brucha (aj keď vynaliezaví si vždy nájdu cestu).

Pri pracovnoprávnych vzťahoch založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (pri „dohodároch“), by sa mali ustanovenia Zákonníka práce, upravujúce nároky zamestnancov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce, u ktorých je minimálna výška plnenia odvodená zo sumy hodinovej minimálnej mzdy, uplatňovať aj u nich.

Zákon nadobudne účinnosť 01.05.2018.

(Zdoj: nrsr)

(Pôvodný článok 12.12.2017, 12:17 | Aktualizované 25.11.2018, 13:09)

[nahlás chybu v článku]