Môže mi zamestnávateľ nakázať ísť do práce cez sviatok?

  

Chcem sa opýtať na moju situáciu. Ja a pár kolegov robíme v sklade skladníkov. Cez sviatok, 1. mája, nám zamestnávateľ povedal, že máme ísť do práce urobiť inventúru, pretože cez pracovné dni sa nedá urobiť, nakoľko je nepretržitý odbyt. Ale keďže to bol štátny sviatok, tak sme odmietli prísť do práce a neprišli sme. Pár dní na to sme dostali písomné napomenutie o porušení pracovnej disciplíny, že ak sa to bude opakovať, tak dostaneme okamžitú výpoveď. To sme ako museli ísť do práce aj keď je sviatok, alebo sa dá nejako brániť voči tomu.

 

Zdravím. Prácu nadčas je možné nariadiť aj počas sviatku, ale iba v súlade so Zákonníkom práce. Ide konkrétne o nasledovné práce:

  • naliehavé opravárske práce,
  • nakladacie a vykladacie práce,
  • inventúrne a uzávierkové práce,
  • práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
  • práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
  • práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
  • kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,
  • naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

Podľa toho, čo píšete, bola splnená podmienka – inventúrne a uzávierkové práce, aby vám zamestnávateľ mohol nariadiť prácu aj vo sviatok. Váš zamestnávateľ teda postupoval v súlade so zákonom.

(Zdroj: § 94 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce)

[nahlás chybu v článku]