Je strata pri tovare po záruke daňovo uznateľná?

  

Chcela by som sa opýtať, ako sa účtuje tovar po záruke, ide o štandardné potraviny, klasické balené potraviny, žiadne salámy a také. Má reálne firma stratu na takomto tovare, ak ho odpíše ako tovar po záruke? Ďakujem za info.

 

Zdravím. Čo sa týka daňovej uznateľnosti výdavkov (resp. nákladov), vychádzať treba zo Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ten definuje v § 21 Zákona daňovo neuznateľné výdavky nasledovne:

„Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, a ďalej (…)“, kde sú už konkrétne takéto výdavky vymenované.

Čo sa týka vašej situácie, tak tú rieši § 21 ods. 2 písm. n) Zákona, podľa ktorého nie sú daňovými výdavkami výdavky vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu.

Aby bolo teda vyradenie potravín daňovo uznateľným, musíte zabezpečiť ich „podporu predaja“ znižovaním ceny (zľavami) pred expiráciou. Tým zabezpečíte to, že vzniknutá strata z predaja, prípadne úplného vyradenia potravín (ak sa vám ich nepodarí predať) bude daňovo uznateľná.

Mohlo by vás zaujímať:

(Pôvodný článok 10.02.2019 | Aktualizované 30.07.2023,020:21)

[nahlás chybu v článku]