Čo s úbytkom nad prirodzenú normu?

  

Som živnostník a mám predajňu kvetov. Keď mi nejaké kvety zhnijú, kvôli tomu, že sa nepredajú, lebo sú na predajni, tak ako to mám účtovať? Ďakujem.

 

Zdravím. V jednoduchom účtovníctve sa nákup zásob účtuje v peňažnom denníku priamo do výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení na „zásoby“ (§ 4 ods. 6 písm. e) Oznámenia 628/2007 Z.z. o postupoch účtovania v sústave JÚ). Takže všetky nákupy zásob kvetov účtujete ako vaše výdavky ovplyvňujúce základ dane.

Následne treba postupovať v súlade so Zákonom 595/2009 Z.z. o dani z príjmov, kde podľa § 21 ods. 2 písm. e) Zákona je daňovo uznateľným výdavkom aj stratné v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom.

Z daného teda vyplýva, že si musíte vo svojom internom predpise stanoviť hranicu úbytku daného tovaru pre príslušné účtovné obdobie.

Pokiaľ túto hranicu úbytku nepresiahnete, žiadne úpravy v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácii vykonávať nemusíte.

Ak ju však prekročíte, tak hodnota úbytku nad túto hranicu nie je považovaná za daňovo uznateľný výdavok. Takýto úbytok zásob nad normu prirodzených úbytkov, určenú vnútorným predpisom účtovnej jednotky pre príslušné účtovné obdobie, sa účtuje ako storno v rámci uzávierkových účtovných (§ 11 ods. 7 Postupov účtovania). V peňažnom denníku budete preto k 31.12. na základe inventarizačného súpisu účtovať výdavok na zásoby s mínusovou hodnotou.

Mohlo by vás zaujímať: Je strata pri tovare po záruke daňovo uznateľná?

(Pôvodný článok 08.01.2019 | Aktualizované 13.07.2023, 17:47)

[nahlás chybu v článku]