Sú členské príspevky daňovo uznateľné?

  

Dobrý deň. V našej firme robíme keramiku a zvažujeme, že by sme sa chceli stať členmi pár združení, aby sme mali lepší prístup k novinkám, prezentáciám, zákazníkom a tak. Pýtajú tam však členské príspevky. Dajú sa dať aj také veci do nákladov, keď to súvisí s podnikaním?

 

Zdravím. Situáciu o členských príspevkoch upravuje Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ten rozlišuje medzi príspevkami z povinného alebo nepovinného (dobrovoľného) členstva a podľa toho ďalej určuje, či sú daňovo uznateľné alebo nie.

Ak sa jedná o príspevky, ktoré vyplývajú z povinného členstva v nejakej organizácii (určenej napr. zákonom), tak tieto sa považujú automaticky za daňovo uznateľné (§ 19 ods. 3 písm. r) Zákona).

V prípade, že sa jedná o dobrovoľné členstvo v nejakej organizácii, tak takéto príspevky sú daňovo uznateľné len v úhrne do výšky 5 % zo základu dane (z riadku 301 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby), najviac však do výšky 30 000 € za rok. (§ 19 ods. 3 písm. n) Zákona).

Vaše príspevky budú s najväčšou pravdepodobnosťou vyplývať s dobrovoľného členstva, takže ako prvé je nutné sledovať, aký budete mať základ dane ku koncu zdaňovacieho obdobia a podľa toho určiť, či dané príspevky môžete zahrnúť do daňovo uznateľných nákladov v plnej výške, čiastočne, alebo vôbec nie.

Príklad:
Vaša firma zaplatí dobrovoľné členské vo výške 2 000 €, ktoré sa jej premietne do nákladov. Na konci roka budete mať základ dane 23 000 €. Vypočítate si 5 % zo sumy uvedenej na tomto riadku. Pôjde o sumu 23 000 x 0,05 = 1 150 €. Vyjde vám výška daňovo uznateľných nákladov na dobrovoľné členské príspevky. Rozdiel zaplateného dobrovoľného príspevku a maximálne daňovo uznateľného príspevku, teda 2 000 – 1 150 = 850 € bude tvoriť pripočítateľnú položku k základu dane.

Mohlo by vás zaujímať: Vrátenie DPH z iného štátu EÚ + kontaktné údaje na daňové úrady iných členských štátov

(Pôvodný článok 30.06.2018 | Aktualizované 13.07.2021, 17:33)

[nahlás chybu v článku]