Kto mi môže pomáhať v predajni pri predaji?

  

Podnikám ako živnostník a známy mi povedal, že keď budem potrebovať, aby mi v predajni pomáhala manželka, tak ju nemusím zamestnať? Je to pravda? Môžem mi pomáhať pri dokladaní tovaru, obsluhovaní zákazníkov a tak bez toho, aby som ju musel zamestnať?

 

Zdravím. Áno, je to možné. Pojednáva o tom § 2a Zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý hovorí, že „nelegálne zamestnávanie a/alebo práca nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku“.

To znamená, že vaša manželka vám môže vypomáhať bez nutnosti uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu. Dôležité však je, že musí byť dôchodkovo poistená, napr. mať nejaký iný pracovnoprávny vzťah (musí niekde pracovať), alebo poberať dôchodok. Dôležité je tiež podotknúť, že takáto práca musí byť vykonávaná bezodplatne (zadarmo).

Pozor zmena! Od 01.01.2020 bude platiť výnimka z nelegálneho zamestnávania, ktorá sa rozšíri aj na na spoločnosti s r.o., ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov.

(Pôvodný článok 04.04.2019 | Aktualizované 15.10.2019, 11:02)

[nahlás chybu v článku]