Kto mi môže pomáhať v predajni pri predaji?

  

Podnikám ako živnostník a známy mi povedal, že keď budem potrebovať, aby mi v predajni pomáhala manželka, tak ju nemusím zamestnať? Je to pravda? Môžem mi pomáhať pri dokladaní tovaru, obsluhovaní zákazníkov a tak bez toho, aby som ju musel zamestnať?

 

Zdravím. Áno, je to možné. Pojednáva o tom § 2a Zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý hovorí, že

  • nelegálnou prácou nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku,
  • nelegálnym zamestnávaním nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

To znamená, že vaša manželka vám môže vypomáhať bez nutnosti uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu. Dôležité však je, že musí byť dôchodkovo poistená, napr. mať nejaký iný pracovnoprávny vzťah (inak povedané – musí niekde pracovať), alebo poberať dôchodok. Dôležité je tiež podotknúť, že takáto práca musí byť vykonávaná bezodplatne (zadarmo).

Od 01.01.2020 sa táto výnimka o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní rozšírila aj na eseročky, ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov.

(Pôvodný článok 04.04.2019 | Aktualizované 30.11.2023, 19:48)

[nahlás chybu v článku]