Značka: vzor

Ktoré údaje vyznačiť na vzorovom pokladničnom doklade z ERP, ORP a VRP?

  

Musím mať na predajni vystavený vzorový pokladničný doklad, keď používam virtuálnu registračnú pokladnicu? A čo v prípade, že používam prenosnú virtuálnu registračnú pokladnicu?

Link

Ministerstvo financií SR zverejnilo nové tlačivá daňových priznaní platné od 01.01.2019, na ktorých sa budú podávať daňové priznania za rok 2018. Pri fyzických osobách ide hlavne o možnosť uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky, pri právnických osobách hlavne pridanie jednej strany navyše, kde sa budú uvádzať oslobodené príjmy/výnosy a čísla patentov, úžitkových vzorov alebo patentových prihlášok alebo prihlášok úžitkových vzorov, ktorými sa tieto oslobodené príjmy dosiahli. Vzory daňových priznaní nájdete tu: FO typ A, FO typ B, PO.

Link

Ministerstvo financií SR vydalo do medzirezortného pripomienkového konania opatrenie ustanovujúce nové vzory daňových priznaní. Daňové priznanie FO typ A ostáva bezo zmeny, zmenou prešli daňové priznania FO typ B a PO. Účinnosť majú nadobudnúť 01.01.2018.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a k dani z príjmov právnickej osoby podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2017. Takže iba do konca roka. V roku 2018 už budú platiť nové tlačivá [»]