Ktoré údaje vyznačiť na vzorovom pokladničnom doklade z ERP, ORP a VRP?

  

Musím mať na predajni vystavený vzorový pokladničný doklad, keď používam virtuálnu registračnú pokladnicu? A čo v prípade, že používam prenosnú virtuálnu registračnú pokladnicu?

 

Zdravím. Vo vašej situácii treba vychádzať z ustanovení Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Ten v § 8 ods. 5 hovorí o tom, že podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (ERP), dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.

Pokladnicou e-kasa klient sa podľa § 2 písm. b) Zákona rozumie on-line registračná pokladnica (ORP) a virtuálna registračná pokladnica (VRP).

Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba, teda platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť. Môže ísť o platobnú kartu alebo poukážku (§ 2 písm. z) a § 2 písm. ac) Zákona).

Takže áno, v prípade, že používate VRP pokladnicu máte taktiež povinnosť na mieste predaja mať zobrazený vzor pokladničného dokladu.

Ktoré údaje teda na pokladničnom doklade vyznačiť?

ORP, VRP (on-line režim)

V prípade ORP, VRP, ktoré pracujú v on-line režime (nemáte výpadok internetového pripojenia), na pokladničnom doklade vyznačíte:

 • kód pokladnice e-kasa klient,
 • dátum,
 • čas,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • unikátny identifikátor dokladu
 • a overovací kód podnikateľa.

ORP, VRP (off-line režim)

V prípade off-line režimu (pri výpadku internetového pripojenia) vyznačíte na ORP pokladničnom doklade údaje:

 • kód pokladnice e-kasa klient,
 • dátum,
 • čas,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • podpisový kód podnikateľa
 • a overovací kód podnikateľa.

Ak používate VRP pokladnicu, tak v prípade výpadku internetového pripojenia vystavujete paragón (§ 10 ods. 4 Zákona). Preto v tomto prípade nevyhotovujete ani vzor pokladničného dokladu.

Mohlo by vás zaujímať:

(Pôvovný článok 10.09.2019 | Aktualizované 17.02.2020, 17:42)

[nahlás chybu v článku]