Ktoré údaje vyznačiť na vzorovom pokladničnom doklade z ERP, ORP a VRP?

  

Musím mať na predajni vystavený vzorový pokladničný doklad, keď používam virtuálnu registračnú pokladnicu? A čo v prípade, že používam prenosnú virtuálnu registračnú pokladnicu?

 

Zdravím. Vo vašej situácii treba vychádzať z ustanovení Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Ten v § 8 ods. 5 hovorí o tom, že podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (ERP), dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.

Pokladnicou e-kasa klient sa podľa § 2 písm. b) Zákona rozumie on-line registračná pokladnica (ORP) a virtuálna registračná pokladnica (VRP).

Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba, teda platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť. Môže ísť o platobnú kartu alebo poukážku (§ 2 písm. z) a § 2 písm. ac) Zákona).

Takže áno, v prípade, že používate VRP pokladnicu máte taktiež povinnosť na mieste predaja mať zobrazený vzor pokladničného dokladu.

Ktoré údaje teda na pokladničnom doklade vyznačiť?

ERP

Ak ešte stále používate ERP pokladnicu, lebo vám ešte nebola dodaná ORP pokladnica (viac v článku POZOR ZMENA! Takto bude vyzerať riešenie používania eKasa po 01.07., ak ešte nemáte online registračnú pokladnicu), na pokladničnom doklade vyznačíte:

 • daňový kód EPR,
 • dátum,
 • čas,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • a ochranný znak.

ORP, VRP (on-line režim)

V prípade ORP, VRP, ktoré pracujú v on-line režime (nemáte výpadok internetového pripojenia), na pokladničnom doklade vyznačíte:

 • kód pokladnice e-kasa klient,
 • dátum,
 • čas,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • unikátny identifikátor dokladu
 • a overovací kód podnikateľa.

ORP, VRP (off-line režim)

V prípade off-line režimu (pri výpadku internetového pripojenia) vyznačíte na ORP pokladničnom doklade údaje:

 • kód pokladnice e-kasa klient,
 • dátum,
 • čas,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • podpisový kód podnikateľa
 • a overovací kód podnikateľa.

Ak používate VRP pokladnicu, tak v prípade výpadku internetového pripojenia vystavujete paragón (§ 10 ods. 4 Zákona). Preto v tomto prípade nevyhotovujete ani vzor pokladničného dokladu.

Mohlo by vás zaujímať:

[nahlás chybu v článku]