Nahlasovanie polohy prenosnej virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

  

Je pravda, že keď mám prenosnú virtuálnu pokladnicu, tak už musím pred vystavení pokladničného dokladu zadávať polohu, kde sa pokladnica nachádza pri evidovaní tržby?

 

Zdravím. Od 01.04.2019 nadobudla účinnosť novela Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, kde podľa § 7a ods. 8 Zákona:

„Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica e-kasa klient, pričom podnikateľ je povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom podnikateľ v reálnom čase eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom (…).“

Z daného teda vyplýva, že povinnosť nahlasovať miesto je nielen pre virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), ale aj pre online registračnú pokladnicu (ORP).

V aplikácii VRP 2 je možné zadať polohu ako adresu, GPS súradnice, prípadne ako iný popis.

ice_screenshot_20220704-130719

ice_screenshot_20220704-130730

ice_screenshot_20220704-132953

ice_screenshot_20220704-133037

GPS súradnice sa zadávajú v desatinných stupňoch (DD – decimal degrees), napr. zemepisná šírka 29.203500, zemepisná dĺžka 25.519199. V prípade mobilnej aplikácie je najrýchlejší spôsob zvoliť možnosť „Načítať umiestnenie“.

Mohlo by vás zaujímať: Ako si nastaviť vo VRP úhradu cez POS terminál alebo poukážkou?, Ako si zaregistrovať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP)?

(Pôvodný článok 18.05.2019 | Aktualizované 04.07.2022, 13:38)

[nahlás chybu v článku]