Nahlasovanie polohy prenosnej virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

  

Je pravda, že keď mám prenosnú virtuálnu pokladnicu, tak už musím pred vystavení pokladničného dokladu zadávať polohu, kde sa pokladnica nachádza pri evidovaní tržby?

 

Zdravím. Od 01.04.2019 nadobudla účinnosť novela Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, kde pôvodné znenie § 7a ods. 4 Zákona, platné do 31.03.2019

„Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica.“

bolo nahradené znením podľa § 7a ods. 8 Zákona

„Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica e-kasa klient, pričom podnikateľ je povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom podnikateľ v reálnom čase eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom (…).“

Z daného teda vyplýva, že povinnosť nahlasovať miesto je nielen pre virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), ale aj pre online registračnú pokladnicu (ORP).

Screenshot_20190518-172607

Miesto, kde v mobilnej aplikácii nahlásiť polohu VRP.

ice_screenshot_20190516-211449

Miesto, kde v desktopovej verzii nahlásiť polohu VRP.

GPS súradnice sa zadávajú v desatinných stupňoch (DD – decimal degrees), napr. zemepisná šírka 29.203500, zemepisná dĺžka 25.519199. V prípade mobilnej aplikácie je najrýchlejší spôsob zvoliť možnosť „Načítať súradnice“.

Mohlo by vás zaujímať: Ako si nastaviť vo VRP úhradu cez POS terminál alebo poukážkou?, Ako si zaregistrovať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP)?

[nahlás chybu v článku]