Musím ako slobodný umelec používať registračnú pokladnicu?

  

Dobrý deň. Na daňovom úrade mam vydané DIČ ako slobodný umelec (maľba na telo), avšak momentálne sa zameriavam na výrobnú činnosť (lapače snov). Chcem sa opýtať, či na občasný predaj týchto výrobkov potrebujem mať registračnú pokladnicu, alebo mi stačí vydávať príjmovo-výdajový doklad? Som slobodný umelec a nemám živnosť, toto je len môj občasný príjem. Ďakujem za odpoveď.

 

Zdravím. Zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa podľa § 1 ods. 2 vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu. Medzi takéto osoby (podnikateľov) sa podľa § 2 ods. 2 Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník považujú:

  • osoby zapísané v obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia (podľa osobitného predpisu),
  • fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie (podľa osobitného predpisu).

Podľa § 3ods. 1 písm b) Zákona 455/1991 Zb. Živnostenský zákon živnosťou nie je využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi (napr. autorským zákonom) ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady.

Ak ide teda o činnosti výroby vlastných výrobkov a ich následný predaj autorom výrobkov (vami), ako ste uviedli v otázke, a nevykonávate túto činnosť na základe živnostenského oprávnenia, tak vám v danom prípade nevznikne povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti cez ORP/VRP. K prijatej tržbe od zákazníka plne postačuje vyhotoviť príjmový doklad.

Mohlo by vás zaujímať: Nahlasovanie polohy prenosnej virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), Ako si zaregistrovať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP)?

(Pôvodný článok 10.04.2018 | Aktualizované 18.12.2021, 19:36)

[nahlás chybu v článku]