Výška stravného pri nákupe jedla u živnostníka

  

Chcel by som sa opýtať, ako to je vlastne zo stravovaním. Som živnostník, mám stánok na tržnici, kde predávam, no a jedávať chodím do reštaurácie za stravné lístky, ktoré si kupujem. Chcem sa ale opýtať, kebyže si nekupujem stravné lístky a idem si do obchodu kúpiť napríklad rožky, salámu, syr a paštétu, môžem si dať toto do výdavku na stravné? A keď mám teraz stravné lístky za 4,80 € a tamto jedlo, čo by som si kupoval by stálo napríklad len 3 €, tak ten zvyšok si môžem nejako ešte uplatniť?

 

Zdravím. Výšku stravného upravuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. V súčasnosti je platné Opatrenie 148/2018 Z.z., no na tento rok sa plánuje nové Opatrenie, ktorým by sa opäť zvýšili sumy stravného.

Čo sa týka vás, ako živnostníka (prípadne SZČO), tak za každý odpracovaný deň si môžete do daňových výdavkoch uplatniť sumu stravného vo výške max. 4,80 €. Uplatnenie tejto sumy v súčasnosti, ako píšete, využívate formou stravných lístkov v hodnote 4,80 € (za ktoré si nakupujete stravu).

V prípade, že by ste sa rozhodli si radšej stravu kupovať za hotovosť, tak do daňových výdavkov si môžete uplatniť len skutočnú výšku vynaložených peňažných prostriedkov na nákup stravy, maximálne však do výšky sumy 4,80 € za deň. Teda, ak by ste si kúpili jedlo za 3 €, ako spomínate v otázke, tak do daňových výdavkov na stravovanie si môžete uplatniť len sumu 3 €, pričom je potrebné si odložiť doklad o kúpe, ktorý slúži ako doklad u skutočne realizovanom nákupe. Vyplýva to z § 19 ods. 2 písm. p) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Takto nakúpené jedlo by však podľa § 152 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce malo zodpovedať zásadám správnej výživy a malo by ísť najmä teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. Zákon to však striktne neurčuje, iba odporúča. Dá sa preto povedať, že aj kúpené rožky, saláma, syr a paštéta by sa dali pokladať za zabezpečenie stravy.

Mohlo by vás zaujímať: Prekážka v práci na strane zamestnávateľa, Vyplácanie stravných lístkov pozadu. Je to v poriadku?

[nahlás chybu v článku]