Prekážka v práci na strane zamestnávateľa

  

Zamestnávateľ nás nechal doma, pretože nám do budovy vrazilo auto, je tam diera a roztrhlo aj vodovodné potrubie, tak je aj celá dielňa vytopená. Povedal, že nás nechá doma. Máme nárok na nejakú mzdu a stravné aj keď sme doma a nemôžme pracovať?

 

Zdravím. Danú situáciu, ktorá môže nastať aj externým zavinením, ako je prípad vášho zamestnávateľa, rieši § 142 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce ako prekážku na strane zamestnávateľa.

V prípade, že nemôžete vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestojmi) a neboli ste po dohode preradený na inú prácu, patrí vám náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku.

Ak však zamestnávateľ (dopredu) vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré by nemohol zamestnancom prideľovať prácu, ide taktiež o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Tu by vám patrila náhrada mzdy v sume určenej dohodou, najmenej 60 % vášho priemerného zárobku. Dohodu ale nemožno nahradiť svojvoľným rozhodnutím zamestnávateľa.

Nárok na stravu však nemáte, nakoľko zamestnávateľ je povinný vám zabezpečiť stravovanie iba ak ste v rámci pracovnej zmeny odpracovali viac ako štyri hodiny (§ 152 ods. 2 Zákona).

Mohlo by vás zaujímať: Ako ovplyvní zmena polovičného úväzku na plný úväzok moju dovolenku?

(Pôvodný článok 19.12.2018 | Aktualizované 20.04.2023, 17:58)

[nahlás chybu v článku]