Stravné, stravné lístky od 01.07.2019

  

Od 01.07.2019 sa Opatrením o sumách stravného Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zvyšuje minimálna výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška stravných lístkov, minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a stravné pre ZSČO nasledovne:

Tuzemské pracovné cesty

  • 5,10 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty (predtým 4,80 €),
  • 7,60 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty (predtým 7,10 €),
  • 11,60 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty (predtým 10,90 €).

Minimálna výška stravného lístka

Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j. 3,83 € (teraz je to 3,60 €).

Minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

Podľa § 152 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Po novom teda bude musieť prispievať minimálne 2,11 € (teraz je to1,98 €) a maximálne (čo je povinný) 2,81 € (teraz je to 2,64 €).

(zdroj: slov-lex)

[nahlás chybu v článku]