Výška stravného od 01.06.2018 po novom

  

Od 01.06.2018 sa Opatrením o sumách stravného Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zvyšuje minimálna výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška stravných lístkov, minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a stravné pre ZSČO nasledovne:

Tuzemské pracovné cesty

  • 4,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty,
  • 7,10 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty,
  • 10,90 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty.

Minimálna výška stravného lístka

Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j. 3,60 € (pôvodne 3,38 €).

Minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

Podľa § 152 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Po novom teda bude musieť prispievať minimálne 1,98 € a maximálne (čo je povinný) 2,64 €.

(zdroj: slov-lex)

[nahlás chybu v článku]