Príplatok za sobotu a nedeľu pri zahraničnej pracovnej ceste

  

Keď ideme do zahraničia na veľtrh prezentovať naše produkty a budeme tam od štvrtka do pondelka, tak máme nárok na príplatok za víkend?

 

Zdravím. Odmeňovanie zamestnancov na pracovných cestách rieši Zákon 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Je však potrebné rozlíšiť

  • čas strávený výkonom pracovných úloh na pracovnej ceste, pričom do tohto času sa zarátava aj čas strávený na pracovnej ceste bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných úloh (§ 37)
  • a čas strávený mimo výkonu pracovných úloh, ktorý sa považuje za osobné voľno.

Preto treba postupovať v danom kontexte aj pri určovaní príplatkov za sobotu, nedeľu. Ak teda počas víkendu budete vykonávať prácu na veľtrhu, máte za čas strávený výkonom práce príplatok za sobotu (§ 122a), nedeľu (§ 122b) podľa Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

Viac k príplatkom si môžete prečítať aj článok Novela Zákonníka práce – príplatky za prácu, tempo práce, dohodári…

K téme zahraničných pracovných ciest si môžete prečítať viacero ďalších článkov:

(Pôvodný článok 26.11.2018 | Aktualizované 23.08.2020, 19:07)

[nahlás chybu v článku]