Vyššie stravné pre zamestnancov pri pracovnej ceste. Áno, alebo nie?

  

Chceme zamestnancom u nás vo firme, ktorí chodia na pracovné cesty, poskytovať vyššie stravné ako určuje zákon. Môžeme? Ak áno, ako sa to bude posudzovať? Ak nie, prečo?

 

Zdravím. Pre tuzemské pracovné cesty sa stravné delí podľa časových pásiem trvania pracovnej cesty:

  • pásmo 5 až 12 hodín,
  • pásmo 12 až 18 hodín,
  • pásmo nad 18 hodín.

Každé pásmo má určenú minimálnu sumu stravného, ktoré musíte poskytnúť (viac v článku Stravné, stravné lístky od 01.05.2022).

Poskytnutiu vyššieho stravného vám žiadny zákon nebráni. Nakoniec, aj § 9 Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách vám to umožňuje: „Zamestnávateľ (…) môže poskytovať zamestnancom aj iné náhrady súvisiace s pracovnou cestou ()…“.

Takéto poskytovanie však musíte dohodnúť v kolektívnej zmluve, v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode, alebo ich určiť vo vnútrofiremnom predpise.

Netreba však zabudnúť na to, že výška poskytnutej náhrady nad maximálne stanovenú výšku je podľa § 5 ods. 5 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z o dani z príjmov pre zamestnanca jeho príjmom zo závislej činnosti, ktorý tvorí súčasť jeho mzdy (a bude mu patrične zodvodnený a zdanený).

(Pôvodný článok 06.03.2018 | Aktualizované 31.07.2022, 09:12)

[nahlás chybu v článku]