Vyššie stravné pre zamestnancov pri pracovnej ceste. Áno, alebo nie?

  

Chceme zamestnancom u nás vo firme, ktorí chodia na pracovné cesty, poskytovať vyššie stravné ako určuje zákon. Môžeme? Ak áno, ako sa to bude posudzovať? Ak nie, prečo?

 

Zdravím. Od 01.07.2019 je platná nová výška stravného poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom (článok Stravné, stravné lístky od 01.07.2019).

Pre tuzemské pracovné cesty platí stravné vo výške 5,10 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Pre časové pásmo 12 až 18 hodín je to 7,60 € a 11,60 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty. Toto je minimum, ktoré musíte poskytnúť.

Samozrejme poskytnutiu vyššieho stravného vám žiadny zákon nebráni. Nakoniec, aj § 9 Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách vám to umožňuje. Takéto poskytovanie však musíte dohodnúť v kolektívnej zmluve, v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode, alebo ich určiť vo vnútrofiremnom predpise.

Netreba však zabudnúť na to, že výška poskytnutej náhrady nad maximálne stanovenú výšku je pre zamestnanca jeho príjmom zo závislej činnosti, ktorý tvorí súčasť jeho mzdy a bude mu patrične zodvodnený a zdanený ako jeho príjem.

(Pôvodný článok 06.03.2018 | Aktualizované 22.12.2020, 17:59)

[nahlás chybu v článku]