Predaj tovaru a poskytovanie služby bez bločku z pokladnice (ŤZP)

  

Podľa zákona nemusí osoba s ťažkým zdravotný postihnutím evidovať tržbu cez pokladnicu, ale stačí, že vydá príjmový pokladničný doklad. Chcem sa opýtať, či toto platí aj pri právnickej osobe, ak zamestnáva ťažko zdravotne postihnutých a tí predávajú tovar? Ďakujem.

 

Zdravím. Zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice pojednáva v § 3 ods. 2 o situácii ktorú popisujete. Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru a služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. To neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

Daná oslobodenie sa vzťahuje na evidovanie tržby cez elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) a od 01.04.2019 resp. 01.07.2019 aj cez online registračnú pokladnicu (ORP). Viac o ORP nájdete v článku Ako spustiť systém eKASA na online registračnej pokladnici (ORP)?

Výnimka z povinnosti evidovať tržbu za predaj tovaru alebo za poskytnutú službu sa nevzťahuje na prípady, keď napr:

  • podnikateľ je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP/ŤZPS, ale fyzická osoba prijímajúca tržbu v jeho mene nie je držiteľom preukazu fyzickej osoby sŤZP/ŤZPS,
  • podnikateľ nie je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP/ŤZPS, ale fyzická osoba prijímajúca tržbu v jeho mene je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP/ŤZPS,
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP/ŤZPS založí v súlade s § 57 Obchodného zákonníka obchodnú spoločnosť a tržby v mene tejto obchodnej spoločnosti sú prijímané fyzickou osobou, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP/ŤZPS, nakoľko právnická osoba nemôže byť držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP/ŤZPS.

Posledný bod pojednáva o vašej otázke. Nie je teda možné, aby sa táto výnimka uplatnila. Viac sa môžete dočítať aj v Metodickom pokyne k aplikácii výnimky z povinnosti evidovať tržbu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Mohlo by vás zaujímať: Musím ako slobodný umelec používať registračnú pokladnicu?, Virtuálna registračná pokladnica (VRP) a predaj mimo prevádzky, Ako si nastaviť vo VRP úhradu cez POS terminál alebo poukážkou?

(Pôvodný článok 07.04.2019 | Aktualizované 27.04.2019, 07:22)

[nahlás chybu v článku]