Predaj tovaru a poskytovanie služby bez bločku z pokladnice (ŤZP)

  

Podľa zákona nemusí osoba s ťažkým zdravotný postihnutím evidovať tržbu cez pokladnicu, ale stačí, že vydá príjmový pokladničný doklad. Chcem sa opýtať, či toto platí aj pri právnickej osobe, ak zamestnáva ťažko zdravotne postihnutých a tí predávajú tovar? Ďakujem.

 

Zdravím. Zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice pojednáva v § 3 ods. 2 o situácii ktorú popisujete. Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru a služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. To neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

Daná oslobodenie sa vzťahuje na evidovanie tržby cez elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) a od 01.04.2019 resp. 01.07.2019 aj cez online registračnú pokladnicu (ORP). Viac o ORP nájdete v článku Ako spustiť systém eKASA na online registračnej pokladnici (ORP)?

V Zákone sa nepíše, že musí ísť iba o podnikateľa. Zákon pojednáva o fyzickej osobe. To znamená, že dané oslobodenie sa vzťahuje nielen na podnikateľa, ktorý je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj na jeho zamestnanca/zamestnancov, ktorí sú občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Nie je pritom dôležité, či je zamestnávateľom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Ako potvrdenie je potrebný preukaz ŤZP, ktorý musí mať osoba pri sebe.

Mohlo by vás zaujímať: Musím ako slobodný umelec používať registračnú pokladnicu?, Virtuálna registračná pokladnica (VRP) a predaj mimo prevádzky

[nahlás chybu v článku]