Ako spustiť systém eKASA na online registračnej pokladnici (ORP)?

  

Ako som už písal v článku eKASA sa nezadržateľne blíži, tak od 01.04.2019 bude spustený systém eKASA. Pôjde o online registračnú pokladnicu (ORP). Na to, aby ste tento systém mohli využívať, budete potrebovať pridelený kód eKASA klient a autentifikačný a identifikačný balíček pre eKASU. To, ako ich získať, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Prvé, čo musíte urobiť, je zistiť, či budete potrebovať novú pokladnicu, alebo bude stačiť “aktualizácia” vašej súčasnej elektronickej registračnej pokladnice. Najjednoduchšie to zistíte priamo u výrobcu. Ak napríklad používate pokladnice od spoločnosti ELCOM, tá pre svojich zákazníkov pripravila akciu ako sa pripraviť na systém eKASA už dnes. Reálne môžu nastať 3 situácie.

1. Máte pokladnicu, ktorá spĺňa všetky náležitosti nového systému

Pokladnica vám od 01.04. bude plnohodnotne fungovať s on-line napojením na systém eKASA Finančnej správy. Do zariadenia je len potrebné nahrať autentifikačný a identifikačný balíček.

2. Máte pokladnicu pri ktorej treba vykonať softvérovú a hardvérovú aktualizáciu, aby spĺňala náležitosti nového systému.

O vykonanie úpravy ERP na ORP je potrebné požiadať certifikovaného výrobcu, dovozcu alebo distribútora* ORP. Následne je potrebné do zariadenia nahrať autentifikačný a identifikačný balíček.

3. Vašu pokladnicu nie je možné upraviť tak, aby spĺňala náležitosti systému

Ak chcete naďalej pri svojej podnikateľskej činnosti využívať na evidovanie tržieb pokladnicu, je potrebné si zakúpiť* novú ORP, nakoľko súčasnú ERP s fiškálnym modulom nebude možné po 30.06. používať. Následne je potrebné do zariadenia nahrať autentifikačný a identifikačný balíček.

*Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk nájdete na stránke Finančnej správy.

Je tu však aj možnosť využiť systém virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), kde prechod na nový systém od 01.04. zabezpečí samotná Finančná správa.

Postup ako získať autentifikačný a identifikačný balíček?

Na portály Finančnej správy sa prihláste do svojej osobnej internetovej zóny a v časti Katalógy formulárov – Pokladnice e-kasa klient – Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient vyplňte Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

ice_screenshot_20190316-174839

ice_screenshot_20190316-174854

V žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient môžete zároveň oznámiť ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzku ukončujete prechodom na ORP. Daňový úrad následne zruší daňový kód tejto ERP. Ak túto možnosť nevyužijete, tak k 01.07.2019 sa automaticky zrušia všetky daňové kódy ERP.

Od  01.04.2019 bude vo vašej osobnej internetovej zóne sprístupnený prístup do eKASA zóny, kde nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým Finančná správa pridelila, na základe vašich žiadostí, kódy pokladníc eKASA klient. Tu si aj stiahnete identifikačné údaje pokladnice (identifikačný balíček) k tej-ktorej pokladnici.

ice_screenshot_20190316-183614

Prostredníctvom eKASA zóny je následne potrebné požiadať o pridelenie certifikátu, a to pre každú pokladnicu osobitne. Pri žiadosti si nastavujete aj vlastné heslo, tak si ho zapamätajte. Po spracovaní požiadavky sa vám v tejto zóne zobrazí certifikát (autentifikačný balíček), ktorý je potrebné si stiahnuť.

Tieto dva balíčky (identifikačný a autentifikačný) je následne potrebné nainštalovať do vašej ORP. Postupujte preto podľa pokynov výrobcu, dovozcu alebo distribútora, alebo to prenechajte na nich.

Po pripojení ORP k internetu a nastavení položiek v pokladnici je všetko pripravené na použitie.

Mohlo by vás zaujímať: Virtuálna registračná pokladnica (VRP) a predaj mimo prevádzky, Nový pokladničný doklad za stratený

[nahlás chybu v článku]