eKasa sa nezadržateľne blíži. Aktualizované na finálnu podobu (schválené)

  

Ako som už písal v rýchlej správe, Finančná správa plánuje online prepojiť všetky registračné pokladne priamo na systém Finančnej správy, aby mali nepretržitý prístup k údajom v registračných pokladniciach podnikateľov. V súčasnosti takýto prístup majú iba virtuálnej registračnej pokladnici (VRP). Teraz sú už známe bližšie detaily. Pôjde o projekt eKasa.

Zavádzanie eKasy bude realizované v dvoch fázach:

  • od 01.04.2019 (1. etapa) budú musieť všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy,
  • dobrovoľné používanie od 01.04.2019 – “Podnikateľ, ktorý (už) používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu môže najskôr od  1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu (…)”,
  • od 01.07.2019 (2. etapa) sa táto povin1nosť dotkne všetkých ostatných podnikateľských subjektov.
  • povinné celoplošné používanie od 01.07.2019 – “(…) je povinný takúto on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1. júla 2019”.

Ak vám však vznikne povinnosť evidovať tržby podľa Zákona prvýkrát až od 01.04.2019, tak sa už na vás dobrovoľné používanie nevzťahuje a evidovať tržby po novom musíte povinne.

Podľa navrhovaného zákona budú mať podnikatelia povinnosť napojiť svoje registračné pokladnice online na centrálne úložisko Finančnej správy. Finančná správa tak bude mať o každom nákupe, transakcii informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom ložisku eKasa.

Podmienkou je teda internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko.

ekasa-finsprava

Zdroj: financnasprava.sk

Dané opatrenie sa bude dotýkať cca 123 000 podnikateľov, ktorí používajú klasické elektronické registračné pokladnice a zároveň cca 20 výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, ktorí pôsobia na našom trhu. Náklady/výdavky, ktoré budú musieť podnikatelia vynaložiť v obidvoch etapách zavádzanie e-Kasy sa odhadujú na 40,9 mil. € (pri sume 280 € za novú pokladnicu a 75 € za úpravu softvéru).

V prípade, že vás zaujíma celý návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a Zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, prečítať si ho môžete »TU« Viac informácii tiež nájdete na stránke financnasprava.sk.

Návrh zákona bol 04.12.2018 schválený a účinný začína byť od 01.01.2019.

Mohlo by vás zaujímať: Nefunkčná elektronická/virtuálna registračná pokladnica. Ako predávať?

(Pôvodný článok 12.07.2018 | Aktualizované 04.12.2018, 19:07)

[nahlás chybu v článku]