eKASA sa nezadržateľne blíži. Aktualizované na finálnu podobu (schválené)

  

Ako som už písal v rýchlej správe, Finančná správa plánuje online prepojiť všetky registračné pokladne priamo na systém Finančnej správy, aby mali nepretržitý prístup k údajom v registračných pokladniciach podnikateľov. V súčasnosti takýto prístup majú iba virtuálnej registračnej pokladnici (VRP). Teraz sú už známe bližšie detaily. Pôjde o projekt eKASA.

eKASA logo

Zdroj: financnasprava.sk

Zavádzanie eKASY bude realizované v dvoch fázach:

  • obrovoľné používanie od 01.04.2019 – „Podnikateľ, ktorý (už) používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu môže najskôr od  1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu (…)“,
  • povinné celoplošné používanie od 01.07.2019 – „(…) je povinný takúto on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1. júla 2019“.

Ak vám však vznikne povinnosť evidovať tržby podľa Zákona prvýkrát až od 01.04.2019, tak sa už na vás dobrovoľné používanie nevzťahuje a evidovať tržby po novom musíte povinne.

Ako postupovať si prečítajte článok Ako spustiť systém eKASA na online registračnej pokladnici (ORP)?

Nestíhate zavedenie systému, prečítajte si článok: Takto bude vyzerať riešenie používania eKasa po 01.07., ak ešte nemáte online registračnú pokladnicu (ORP)

Podľa navrhovaného zákona budú mať podnikatelia povinnosť napojiť svoje registračné pokladnice online na centrálne úložisko Finančnej správy. Finančná správa tak bude mať o každom nákupe, transakcii informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom ložisku eKASA.

Podmienkou je teda internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko.

ekasa-finsprava

Zdroj: financnasprava.sk

Dané opatrenie sa bude dotýkať cca 123 000 podnikateľov, ktorí používajú klasické elektronické registračné pokladnice a zároveň cca 20 výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, ktorí pôsobia na našom trhu. Náklady/výdavky, ktoré budú musieť podnikatelia vynaložiť v obidvoch etapách zavádzanie e-Kasy sa odhadujú na 40,9 mil. € (pri sume 280 € za novú pokladnicu a 75 € za úpravu softvéru).

V prípade, že vás zaujíma celý návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a Zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, prečítať si ho môžete TU. Viac informácii tiež nájdete na stránke finančnej správy.

Ak sa chcete pripraviť na systém eKasa čo najskôr, prečítajte si článok Ako sa pripraviť a systém eKasa už dnes?

Mohlo by vás zaujímať: Nefunkčná elektronická/virtuálna registračná pokladnica. Ako predávať?, Virtuálna registračná pokladnica (VRP) a predaj mimo prevádzky

(Pôvodný článok 12.07.2018 | Aktualizované 12.06.2019, 13:10)

[nahlás chybu v článku]