Rozšírenie plnej moci na ORP pre pridelenie kódu pokladnice e-Kasa (+editovateľné tlačivo na stiahnutie)

  

Pozor! Ak máte v osobnej internetovej zóne na Finančnej správe pod svojím účtom priradené aj iné daňové subjekty na zastupovanie (splnomocnené) a snažíte sa im vybaviť kód pokladnice e-Kasa, tak po podaní žiadosti o pridelenie kódu sa vám môže stať,  že vám ho nepridelia dovtedy, kým si cez všeobecné podanie na Register nerozšírite svoju plnú moc na ja oblasť ORP.

priloha1-ekasazona

Finančná správa rozposiela do schránok v osobnej internetovej zóne na stránke www.financnasprava.sk takéto upozornenie.

Je preto potrebné napísať jednoduchú plnú moc, kde do hlavičky uvediete daňový subjekt, ktorý zastupujete a ktorý chcete rozšíriť, do textu napíšete samotné splnomocnenie a na záver pôjde podpis (a pečiatka) konateľa danej právnickej osoby alebo podpis (a pečiatka) podnikateľa. Podpisy nemusia byť overené, takže… (vieme, čo treba robiť). Nakoniec podpísané tlačivo oskenujete a cez Katalóg formulárov >>> Register >>> Podanie pre FS – Register >>> Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky >>> Všeobecné podanie – Register zašlete toto splnomocnenie.

Splnomocnenie nájdete v editovateľnom Word formáte *.docx na TOMTO ODKAZE.

Potrebujete viac informácii o systéme e-Kasa? Pomoc nájdete aj v týchto článkoch.

Mohlo by vás zaujímať: Ako si zaregistrovať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP)?

(Pôvodný článok 10.05.2019 | Aktualizované 15.05.2019, 10:16)

[nahlás chybu v článku]