Mám nárok na podporu (dávku v mezamestnanosti), keď som dal výpoveď?

  

Chcem sa opýtať, či mám nárok na podporu aj keď som dal výpoveď ja? Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa § 104 ods. 1 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení máte nárok na dávku v nezamestnanosti (podporu), ak ste v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie (pred prihlásením sa na Úrad práce) boli poistený v nezamestnanosti (odvádza sa zo mzdy) najmenej 2 roky (730 dní).

To, či ste dali výpoveď vy alebo ste ju dostali, nerozhoduje. Zákon takúto situáciu totiž nerieši.

Podporné obdobie, za ktoré sa dávka v nezamestnanosti sa vypláca je najviac 6 mesiacov (§ 105 ods.1 Zákona).

Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatňujete na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce. K žiadosti sa taktiež prikladá aj vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Od 01.07.2020 je tiež možné požiadať o dávku v nezamestnanosti už aj priamo na Úrade práce.

Viac o skončení pracovného pomeru si môžete prečítať v článku Skončenie pracovného pomeru.

Mohlo by vás zaujíma:

(Pôvodný článok 15.09.2018 | Aktualizované 07.12.2020, 19:21)

[nahlás chybu v článku]