Mám nárok na celú dávku v nezamestnanosti alebo len časť?

  

Dobrý deň. Rád by som sa s vami poradil resp. si utvrdil, či som niektoré veci naštudoval a pochopil správne. Ide o materskú resp. podporu v nezamestnanosti. Manželka brala podporu v nezamestnanosti v období od 01.11.2018 do 28.02.2019 (4 mesiace). V období pred tým bola zamestnaná cca 6 rokov bez prerušenia. Od 01.03.2019 je zamestnaná dodnes, no k dátumu 14.06.2020 jej končí zmluva na dobu určitú. Nakoľko je možné, že v tom čase bude tehotná, naša otázka znie, či v období od 15.06.2020 bude mať nárok na podporu v nezamestnanosti na obdobie len 2 mesiacov (keďže 4 mesiace poberala pred cca rokom a pól) alebo na dlhšie obdobie? Predpokladáme totiž, že ak skutočne bude tehotná, tak jej zmluva nebude predĺžená. Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď.

Zdravím. Ak ide o poistenca, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti (vaše 4 mesiace) a potom je v období kratšom ako 2 roky opätovne zaradený do tejto evidencie, tak mu vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to

  • v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti,
  • a iba za zostávajúcu časť podporného obdobia v nezamestnanosti.

Vyplýva to z § 105 ods. 3 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Vztiahnuté na vás, ak  sa vaša manželka stane opätovne nezamestnanou a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  ju zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie v období kratšom ako dva roky od posledného vyradenia, tak Sociálna poisťovňa  jej dávku dovypláca iba za zostávajúcu časť podporného obdobia, t. j. 2 mesiace, a to v tej istej sume, v akej bola priznaná predtým (počas predchádzajúcej evidencie).

Mohlo by vás zaujímať: Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti

(Pôvodný článok 09.01.2018 | Aktualizované 04.03.2020, 18:32)

  [nahlás chybu v článku]