OČR-ka 54-ročnej matky na svoju 33-ročnú dcéru – ide to?

  

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, že keď ja mám 33 rokov, či si môže moja mama, ktorá má 54 rokov zobrať na mňa OČR ako na svoje dieťa, alebo je to nejako ošetrené vekom? Ďakujem.

 

Zdravím. Ošetrovné (známe tiež pod OČR – ošetrovanie člena rodiny) je dávka sociálneho poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa ak

  • poistenec osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
  • sa poistenec stará o dieťa do desiatich rokov veku, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie.

Za dieťa sa považuje vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky), alebo dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Zo zákona nie je ošetrovné nijako obmedzené, preto je možné, aby vaša 54-ročná mama poberala na vás, ako 33-ročnú dcéru ošetrovné. Samozrejme musí ísť o osobné a celodenné ošetrenie.

Ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, najneskôr však uplynutím desiateho dňa.

Mohlo by vás zaujímať: 5 týždňov dovolenky pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa, Daňový bonus otca na syna a syna na svoje dieťa

(Zdroj: Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení)

(Pôvodný článok 21.12.2019 | Aktualizované 24.08.2023, 18:27)

[nahlás chybu v článku]