Striedavá starostlivosť rozvedených rodičov o dieťa. Kto si môže uplatniť daňový bonus?

  

Dobrý deň. Ako to je, keď sme s manželkou rozvedení, ale dieťa máme v striedavej starostlivosti. Kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa? Môžeme aj obaja?

 

Zdravím. Vo všeobecnosti zo zákona platí, že ak dieťa (deti) vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich.

Za vyživované sa považuje napr. dieťa daňovníka (vlastné, osvojené), dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a pod.

Daňový bonus si možno uplatniť za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Pri striedavej starostlivosti je preto potrebné určiť u koho z rodičov je dieťa v prvý deň kalendárneho mesiaca, nakoľko obaja spĺňate podmienky uplatnenie daňového bonusu. Do úvahy tiež pripadá aj dohoda, kto z vás si uplatní daňový bonus (napr. pol roka vy, pol roka matka).

Ak však v dohode nedôjde, tak sa daňový bonus priznáva v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Na priznanie daňového bonus musia byť splnené aj podmienky zárobku:

  • hranicou príjmu na priznanie nároku v roku 2020 je 6-násobok minimálnej mzdy, t.j. 3 480 € (6 x 580 €),
  • hranicou príjmu na priznanie nároku zamestnancovi mesačne v roku 2020 je polovica minimálnej mzdy, t.j. 290 € (580 € / 2).

Výška daňového bonusu je 22,72 € na dieťa za mesiac (272,64 € na dieťa za rok) a od 01.04.2019 platí 2-násobná výška sumy daňového bonusu (45,44 € na dieťa za mesiac, 545,28 € na dieťa za rok) na každé vyživované dieťa do 6. roku veku.

Mohlo by vás zaujímať: Daňový bonus otca na syna a syna na svoje dieťa, Nedoplatok na dani pri ročnom zúčtovaní dane a dlhodobej PN-ke

(Zdroj: § 33 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov)

(Pôvodný článok 11.06.2019 | Aktualizované 10.11.2020, 20:33)

[nahlás chybu v článku]