Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti

  

Dobrý deň. Som na úrade práce a dostávam podporu. Našiel som si druhú robotu a nastupujem do nej od februára. Len mi je ľúto za tou podporou, že o ňu prídem. Nie je to malá čiastka. Dá sa s tým niečo urobiť?

 

Zdravím. Áno, dá sa s tým niečo urobiť. Máte možnosť požiadať o jednorázové vyplatenie polovice dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. Konkrétne ide o § 105 ods. 4 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Ten hovorí nasledovné:

Poistenec (osoba) má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia,

  • ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej 3 mesiace a zároveň
  • ak o jej vyplatenie písomne požiada.

Ak chcete požiadať, stiahnite si Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti.

O vyplatenie sumy 50 % zo zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti môžete požiadať aj neskôr. Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím 3 rokov odo dňa, za ktorý vám dávka alebo jej časť patrili (§ 114).

Dodatočná otázka:
Musí človek poberať dávku v nezamestnanosti 3 mesiace vkuse, aby si mohol požiadať o vyplatenie zostávajúcej časti, alebo môže aj prerušovane.

Odpoveď:
Pre vyplatenie 50 % zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti musia byť splnené vyššie uvedené podmienky. To znamená, že uvedená podmienka 3 mesiacov môže byť splnená aj prerušovane.

(Pôvodný článok 04.04.2017 | Aktualizované 26.01.2022, 17:59)

[nahlás chybu v článku]