Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti

  

Dobrý deň. Som na úrade práce a dostávam podporu. Našiel som si druhú robotu a nastupujem do nej od mája. Len mi je ľúto za tou podporou, že o ňu prídem. Nie je to malá čiastka za ničnerobenie. Dá sa s tým niečo urobiť?

 

Zdravím. Áno, dá sa s tým niečo urobiť. Máte možnosť požiadať o jednorázové vyplatenie polovice zo zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti za vaše podporné obdobie. Podložené zákonom, ide o § 105 ods. 4 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Ten hovorí nasledovné:

„Poistenec (osoba) má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak

  • obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej 3 mesiace a zároveň
  • o jej vyplatenie písomne požiada.“

Písomne požiadať môžete prostredníctvom Žiadosti o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti.

O vyplatenie sumy 50 % zo zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti nemusíte požiadať ihneď, môžete tak urobiť aj neskôr. Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím 3 rokov odo dňa, za ktorý vám dávka alebo jej časť patrili (§ 114 Zákona).

Pozor! Ak dôjde k vyplateniu polovice zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti, ďalej sa postupuje podľa § 104 Zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, teda:

„Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.“

 

Dodatočná otázka:
Musí človek poberať dávku v nezamestnanosti 3 mesiace vkuse, aby si mohol požiadať o vyplatenie zostávajúcej časti, alebo môže aj prerušovane.

Odpoveď:
Pre vyplatenie 50 % zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti musia byť splnené vyššie uvedené podmienky. To znamená, že uvedená podmienka 3 mesiacov môže byť splnená aj prerušovane.

(Pôvodný článok 04.04.2017 | Aktualizované 04.03.2022, 17:47)

[nahlás chybu v článku]