Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti

  

Dobrý deň. Som na úrade práce 2 mesiace a dostávam podporu. Našiel som si druhú robotu a nastupujem do nej od mája. Len mi je ľúto za tou podporou, že o ňu prídem. Nie je to malá čiastka. Dá sa s tým niečo urobiť?

 

Zdravím. Áno, dá sa s tým niečo urobiť. Máte možnosť požiadať o jednorázové vyplatenie polovice dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. Konkrétne ide o § 105 ods. 4 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Hovorí nasledovné:

Osoba má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia,

  • ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej 3 mesiace a zároveň
  • ak o jej vyplatenie písomne požiada.

Ak chcete požiadať stiahnite si Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti.

A ako ste sa ešte dodatočne pýtali, či je nutné byť na úrade práce, keď sa žiada o vyplatenie zvyšnej časti, alebo môže človek už pracovať, tak pri požiadaní o 50 % zvyšnej časti dávky v nezamestnanosti sa nevyžaduje evidencia na úrade práce. Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím 3 rokov odo dňa, za ktorý vám dávka alebo jej časť patrili (§ 114).

V prípade, že si chcete takýmto spôsobom “prilepšiť” počas poberania materskej, či rodičovského príspevku, môžete, nakoľko ich poberanie nemá vplyv na vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti.

Dodatočná otázka:
Musí človek poberať dávku v nezamestnanosti 3 mesiace vkuse, aby si mohol požiadať o vyplatenie zostávajúcej časti, alebo môže aj prerušovane?
Odpoveď:
Pre vyplatenie 50 % zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti musia byť splnené vyššie uvedené podmienky. To znamená, že uvedená podmienka 3 mesiacov môže byť splnená aj prerušovane.

(Pôvodný článok 04.04.2017 | Aktualizované 11.04.2019,16:53)

[nahlás chybu v článku]