Dávka v nezamestnanosti na Slovensku pri práci v zahraničí (EÚ)

  

Dobrý deň. Dva roky som pracovala v Rakúsku ako opatrovateľka na živnosť a teraz som skončila, tak sa chcem spýtať, či mam nárok na podporu tu na Slovensku?

 

Zdravím. Prvou podmienkou na priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti je, že v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ste boli poistená  v nezamestnanosti najmenej 2 roky (730 dní).

Druhou podmienkou je, že musíte byť zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 104 – § 108 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení).

Keďže neuvádzate, či pracujete na slovenskú alebo rakúsku živnosť a teda nie je zrejmé miesto, kde platíte odvody, môžu nastať dve situácie:

Pracujete na slovenskú živnosť a odvody platíte na Slovenku

Tu treba poznamenať, že ak vám vznikla zákonná povinnosť platiť sociálne odvody, tak sa platia odvody iba na nemocenské a dôchodkové poistenie (§ 14 ods. 1 písm. b)  a § 15 ods. 1 písm. b) Zákona). Z týchto poistení máte nárok iba na nemocenskú dávku počas práceneschopnosti a zápočet do dôchodku.

Nárok na dávku v nezamestnanosti nemáte, keďže nie ste povinne poistená v nezamestnanosti. Využiť však môžete dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a prihlásiť sa naň (§ 19 ods. 2 Zákona).

Pracujete na rakúsku živnosť a odvody platíte v Rakúsku

V tomto prípade musíte predložiť Sociálnej poisťovni na Slovensku formulár PDU1 vystavený rakúskou inštitúciou sociálneho zabezpečenia (rakúskou “Sociálnou poisťovňou”).

PDU1 (prenosný dokument) slúži na preukázanie získaných dôb poistenia v nezamestnanosti, dôb zamestnania a dôb samostatnej zárobkovej činnosti ako aj na preukázanie iných skutočností relevantných pre nárok na dávku v nezamestnanosti, ktoré boli získané v inom členskom štáte EÚ.

Na jeho vydanie treba podať žiadosť na príslušnú zahraničnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia.

Tiež je potrebné, aby ste splnili centrum záujmov (kde je vaše bydlisko, kde sa nachádza vaša rodina, kde sa sústreďujú vaše životné záujmy).

Ak by ste napríklad vykonávali činnosť v zahraničí  a bydlisko by ste mali na Slovensku, do ktorého by sa vracali denne alebo aspoň raz za týždeň, považovali by ste sa za cezhraničného pracovníka. V takomto prípade by vyplácanie dávky v nezamestnanosti zabezpečoval štát, v ktorom máte bydlisko, čiže slovenská Sociálna poisťovňa. Tieto skutočnosti sa však skúmajú vždy individuálne.

Obdobne sa postupuje aj v prípade, že by ste boli zamestnanec vykonávajúci závislú prácu (pracovali by ste v zahraničí na pracovnú zmluvu). Píše o tom aj Sociálna poisťovňa na svojej stránke.

Každopádne, najlepšie informácie vám dokáže poskytnúť vaša príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Tiež si môžete prečítaj aj článok k danej téme na stránke Sociálnej poisťovne. Prípadne aj kratšiu informáciu, tiež na stránke Sociálnej poisťovne.

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na celú dávku v nezamestnanosti alebo len časť?, Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti, Dávka v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke

(Pôvodný článok 03.10.2018 | Aktualizované 21.08.2019, 20:37)

[nahlás chybu v článku]