Dávka v nezamestnanosti na Slovensku pri práci v zahraničí (EÚ)

  

Dobrý deň. Dva roky som pracovala v Rakúsku ako opatrovateľka na živnosť a teraz som skončila, tak sa chcem spýtať, či mam nárok na podporu tu na Slovensku?

 

Zdravím. Prvou podmienkou priznania nároku na dávku v nezamestnanosti je, že v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ste boli poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky (730 dní).

Druhou podmienkou je, že musíte byť zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 104 – § 108 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení).

Keďže neuvádzate, či pracujete na slovenskú alebo rakúsku živnosť a teda nie je zrejmé miesto, kde platíte odvody, môžu nastať dve situácie:

Pracujete na slovenskú živnosť a odvody platíte na Slovenku

Tu treba poznamenať, že ak vám vznikla zákonná povinnosť platiť sociálne odvody, tak „predvolene“ (zo zákona) sa platia odvody iba na nemocenské a dôchodkové poistenie (§ 14 ods. 1 písm. b)  a § 15 ods. 1 písm. b) Zákona). Z týchto poistení máte nárok iba na nemocenskú dávku (PN-ku) počas práceneschopnosti a zápočet do dôchodku.

Nárok na dávku v nezamestnanosti nemáte, keďže nie ste povinne poistená v nezamestnanosti. Využiť však môžete dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a prihlásiť sa naň (§ 19 ods. 2 Zákona). Toto dobrovoľné prihlásenie sa vám však pomôže len v tom prípade, ak živnosť stále prevádzkujete (vašej aktuálnej situácii – pri ukončenej živnosti – to už nepomôže).

Pracujete na rakúsku živnosť a odvody platíte v Rakúsku

V danom prípade musíte predložiť Sociálnej poisťovni na Slovensku formulár PDU1 vystavený rakúskou inštitúciou sociálneho zabezpečenia (rakúskou „Sociálnou poisťovňou“).

PDU1 (prenosný dokument) slúži na preukázanie získaných dôb poistenia v nezamestnanosti, dôb zamestnania a dôb samostatnej zárobkovej činnosti ako aj na preukázanie iných skutočností relevantných pre nárok na dávku v nezamestnanosti, ktoré boli získané v inom členskom štáte EÚ.

Na jeho vydanie treba podať žiadosť na príslušnú zahraničnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia.

Tiež je potrebné, aby ste splnili podmienku centra záujmov – kde je vaše bydlisko, kde sa nachádza vaša rodina, kde sa sústreďujú vaše životné záujmy.

Ak by ste napríklad vykonávali činnosť v zahraničí  a bydlisko by ste mali na Slovensku, do ktorého by sa vracali denne alebo aspoň raz za týždeň, považovali by ste sa za cezhraničného pracovníka. V takomto prípade by vyplácanie dávky v nezamestnanosti zabezpečoval štát, v ktorom máte bydlisko, čiže Slovenská republika prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Tieto skutočnosti sa však skúmajú vždy individuálne.

Obdobne sa postupuje aj v prípade, že by ste boli zamestnanec vykonávajúci závislú prácu (pracovali by ste v zahraničí na pracovnú zmluvu).

Každopádne, najlepšie informácie vám dokáže poskytnúť vaša príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Taktiež si môžete prečítať informačné články stránke Sociálnej poisťovne:

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na celú dávku v nezamestnanosti alebo len časť?, Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti, Dávka v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke

(Pôvodný článok 03.10.2018 | Aktualizované 19.04.2022, 19:02)

[nahlás chybu v článku]