Značka: nezamestnanosť

Link

Fínsko ukončilo experiment so základným príjmom. Počas 2 rokov dostávalo 2-tisíc náhodne vybraných nezamestnaných Fínov základný príjem 560 € mesačne. Suma počas tohto obdobia nebola zdanená, ani nijako znížená, a to ani v prípade ak si našli prácu. Pokus so základným príjmom testoval záchrannú sieť pre tých, ktorí nemôžu alebo nechcú pracovať, rovnako ako to, či ich takýto príjem motivuje prijať často nízko platené alebo dočasné miesta, keď sa nebudú musieť obávať, že stratia podporu. A výsledok? Vplyv na zamestnanosť bol len minimálny [»]