Príspevok na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie (+stránka na požiadanie podpory)

  

Podpora pre podnikateľov je realizovaná formou projektu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov je poskytovaná podľa Zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Vzhľadom na množstvo nových a rýchlo meniacich sa informácii uvádzam len zoznam odkazov, kde nájdete všetky dôležité a včas aktualizované informácie.

Vyplnenie žiadosti o príspevok  a všetky podmienky na jeho získanie nájdete na

www.pomahameludom.sk
www.neprepustaj.sk

Pomoc získate aj počas pracovných dní od 6:00 do 22:00 na telefónnom čísle +421 2 2211 5656 a tiež na stránke employment.gov.sk.

Podpora sa poskytuje pre:

  1. zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie (ďalej len „MS“), núdzového alebo výnimočného stavu  na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) uzatvorili alebo zakázali prevádzky (31.03.2020),
  2. samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré v čase vyhlásenia MS na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby (31.03.2020),
  3. zamestnávateľov zasiahnutých MS (14.04.2020),
  4. vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem (14.04.2020).

ice_screenshot_20200430-215248

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 77/2020 Z.z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Zrušenie podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach.

Ďalšie informácie, ktoré sú pravidelne aktualizované a dopĺňané nájdete aj na stránke Jozefa Mihála:

Pôvodný návrhy opatrenia (31.03.2020): rokovania.sk
Ďalšie opatrenia (14.04.2020): rokovania.sk

(Pôvodný článok 31.03.2020 | Aktualizované 02.05.2020, 15:33)

[nahlás chybu v článku]