Značka: pomoc

Link

17ikona-linky-56Vláda dnes na svojom rokovaní chválila, že do čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa nebudú zarátavať plnenia poskytovaného v rámci projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov [»]

Taktiež bola predĺžená pomoc projektu Prvá pomoc, ktorá je v súčasnosti platná od 13.03. do 31.05.2020. Po novom by mali byť vyplácané aj za mesiace jún, júl a august 2020 [»]

~Účtovník

16.04.2020

Kniha Podnikanie a koronavírus – Zmeny, úľavy, opatrenia, dotácie s komentárom uzrela svetlo sveta. Popisuje zmeny a opatrenia v oblastiach, ktoré sú ovplyvnené koronavírusom a boli legislatívne upravené: dane, mzdy, odvody a pracovné právo, podnikanie, verejná správa,…
Celý obsah, čomu všetkému sa publikácia podrobne venuje nájdete po kliknutí na banner nižšie.

PS: A keď sú kníhkupectvá zatvorené, e-shop martinus.sk funguje neustále.

17ikona-info

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie (+stránka na požiadanie podpory)

  

Podpora pre podnikateľov je realizovaná formou projektu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov je poskytovaná podľa Zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

~Účtovník

15.03.2020

Pomoc slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice a domovy sociálnych služieb. Zapojiť sa môže každý, kto chce a môže. Pripojíte sa aj vy?