Chystané opatrenia pomoci firmám a zamestnancom

  

Vláda predstavila opatrenia pomoci pre firmy a zamestnancov, ktoré sa bude snažiť presadiť, aby zmiernila dopady krízy zapríčinenej koronavírusom. Ide o:

 1. odklad splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka,
 2. zjednodušenie poskytovania krátkodobých a nízkoúročených úverov pre podniky v niektorých sektoroch (napr. reštaurácie!,
 3. poskytnutie financií na podporu súkromného sektoru,
 4. úprava možnosti odpisu daňovej straty a nelimitovať ju, ako je to v súčasnom stave,
 5. automatický odklad podania daňového priznania pre všetkých daňovníkov z 31.03.2020 na 30.06.2020,
 6. zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby na obdobie troch mesiacov, pričom platby by boli neskôr rozložené na 18 mesiacov,
 7. oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych a zdravotných odvodov dane z príjmu pre zamestnávateľov, ktorí nemôžu v súčasnosti zamestnancom prideľovať prácu,
 8. príspevok na udržanie miest aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov,
 9. zníženie cien energii,
 10. viac flexibilné čerpanie európskych fondov,
 11. zmena v OČR – ak má dieťa dvoch rodičov, jeden z nich by ostal doma na špeciálnej PN-ke a dostával by 80 % zo svojho priemerného platu. Ak má dieťa jedného rodiča alebo obaja nemôžu nepracovať, mohol by im štát dať 600 € voucher na pokrytie nákladov na opatrovateľku,
 12. colný dlh pre dovozcov surovín pre výrobu z tretích krajín, ktorý musí byť zaplatený do 10 dní, by sa mohol predĺžiť na 30-40 dní,
 13. neukladať spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku.

Všetky opatrenia nájdete na rokovania.gov.sk.

[nahlás chybu v článku]