Tag Archives: SZČO

Sociálne odvody pri zamestnaní a súčasne živnosti

  

Dobrý. Chcem sa spýtať toto. Som zamestnaná v jednej firme a odvody do sociálky platím z maxima. Opýtala by som sa to aj v práci, ale nechcem aby zatiaľ o tom vedeli, že si chcem otvoriť živnosť a ešte aj podnikať. Zdravotným odvodom sa nevyhnem, ale ako to tam bude so sociálnymi odvodmi pri živnosti?

Hranica zárobku za rok 2017 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2018

  

Ak ste SZČO, toto by vás mohlo zaujímať. Štatistický úrad SR dnes zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve za 4. štvrťrok 2016 a zároveň aj za rok 2016. Preto je možné určiť minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia a z toho určiť hranicu zárobku za rok 2017 pre neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne od roku 2018.

Ručenie za záväzky podnikateľom (SZČO)

  

Podnikateľ, fyzická osoba, ručí za svoje záväzky neobmedzene, celým svojím majetkom. To je jedna z viet s ktorou sa môžete stretnúť pri vyhľadávaní definície živnosti, živnostníka, SZČO, podnikania. Ale keď už hľadáte zákon, v ktorom to je takto presne napísané, ten už nenájdete. A dôvod?

~M

09.11.2016

ZVEREJNENÉ – Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2017 »TU«

Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2017

  

Daň z príjmov Sadzba dane 19  % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 €) vrátane, teda do 35 022,31 €, 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok sumy platného životného minima (198,09 €), teda zo sumy nad 35 022,31 €, pre výpočet preddavkom  na daň zo závislej činnosti je hranicou základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 €, pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba dane 19 % bez ohľadu na výšku príjmu. Nezdaniteľná časť na daňovníka 316,94 € za mesiac, ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane do 100-násobku platného životného minima, t.j. 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 € za rok, ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane vyšší ako 100-násobok platného životného minima, t.j. viac ako 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta nasledovne: 8 755,578 € – (základ dane / 4), kde 8 7755,578 € je 44,2-násobok životného minima a výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor, ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,32 €, tak daňovník nemá nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €. Nezdaniteľná časť na manželku/manžela ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane do 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 3 803,33 € – vlastný príjem manželky, ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta:… Read more »