V akom jazyku má byť formulár A1 pri ceste do zahraničia?

  

Bol som si na sociálke vybaviť A1 formulár do zahraničia, ale zabudol som sa opýtať, že keď budem v zahraničí, musím si ho dať aj preložiť? Alebo v akom jazyku má byť? Alebo stačí v slovenskom jazyku? Ďakujem.

Zdravím. Čo sa týka prekladu formulára A1, konkrétne pre SZČO Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ, ten nie je potrebný.

Ide o štandardizovaný dokument s presne určenou formou, formuláre vyzerajú aj v iných členských štátoch EÚ rovnako, teda každý kto s týmto formulárom príde do styku vie, čo tie-ktoré kolónky a vpísané údaje znamenajú.

(Pôvodný článok 05.06.2017 | Aktualizované 13.11.2022, 16:)32

[nahlás chybu v článku]