Z čoho sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne?

  

Chcel by som sa opýtať, z čoho sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne? Myslím ako fyzická osoba, ale jedno či podnikám alebo nie.

Zdravím. Prešiel som si možnosti a nižšie máte zoznam oblastí, kedy by ste ako fyzická osoba, či už podnikateľ alebo nepodnikateľ nemuseli platiť sociálne odvody.

1. Pri podnikaní nepresiahnete určitý príjem

Ak ste fyzická osoba podnikateľ, tak odvody nemusíte platiť, ak vaše hrubé príjmy z podnikania nepresiahnu určitú čiastku. Pre rok 2017 je to 5 472 €. V prípade, že tento príjem presiahnete, po podaní daňového priznania a vykonaní zúčtovania Sociálnou poisťovňou budete povinný platiť minimálne minimálne sociálne odvody. O tom vám príde vyrozumenie poštou. Viac sa dočítate v článku Hranica zárobku za rok 2017 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2018.

2. Prenajímate nehnuteľnosť

Ak prenajímate súkromnú nehnuteľnosť, ktorá nie je zaradená v obchodnom majetku, tak príjme z tohto prenájmu nevstupujú do výpočtu odvodov do Sociálnej poisťovne. Ide o takzvaný pasívny príjem. K daným príjmom máte možnosť uplatniť si aj výdavky. Viac v článku Čo si môžem uplatniť ako výdavky pri prenájme bytu?

3. Máte príjem ako umelec

Ak vám plynie príjem z použitia diela a umeleckého výkonu napr. formou licenčných poplatkov, honorárov z použitia, tak takýto príjem je tiež oslobodený od Sociálnych odvodov. Viac sa dočítate v článku Musím platiť odvody pri autorskej zmluve?

4. Máte príjmy z kapitálu

V prípade, že máte príjmy z predaja, či výnosy z cenných papierov, tie sú od platenia sociálnych odvodov oslobodené.

5. Máte ostatné príjmy

To isté platí v prípade ostatných príjmov z rôzny príležitostných činností ako je príjem zo zberu lesných plodov, z odvozu papiera, kovu do zberných surovín a i. (viac v článku Príležitostný príjem). Taktiež aj pri predaji (ne)hnuteľností (viac v článku Predaj a zdaňovanie darovaného bytu).

6. Niečo ste vyhrali

Odvody neplatíte ani pri výhrach, či už peňažných (viac v článku Zdaňovanie peňažnej výhry) alebo nepeňažných (viac v článku Zdaňovanie nepeňažnej výhry).

7. Ste osobným asistentom

Aj keď je príjem, ktorý plynie z osobnej asistencie považovaný za aktívny príjem, patrí medzi výnimku pri platení sociálnych odvodov – je od nich oslobodený. Napriek tomu sa dani z príjmu ako SZČO nevyhnete.

Mohlo by vás zaujímať: Ktoré príjmy fyzickej osoby sú oslobodené od dane?

[nahlás chybu v článku]