Musím platiť odvody pri autorskej zmluve?

  

Pracujem na autorskú zmluvu, ktorú mi zamestnávateľ daní zrážkou. Popri tom pracujem ešte na čiastočný úväzok. Chcem sa spýtať, ako je to s odvodmi do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Každý mi tvrdí inak. Je to tak, že z tejto zmluvy už nemusím vôbec nič platiť, alebo nie? Ďakujem.

Zdravím. Možnosti, ako zdaniť takýto príjem si môžete prečítať v článku Dva spôsoby ako zdaniť príjem z použitia umeleckého diela a výkonu.

No a teraz k vašej otázka. Začnem s čiastočným úväzkom. Pri ňom sa zdravotným a sociálnym odvodom a samozrejme tiež ani dani nevyhnete. Pracujete ako klasický zamestnanec, len na kratšiu dobu.

Pri príjme z autorskej zmluvy, ktorý spadá pod § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 6 ods. 4 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov – použitie diela a umeleckého výkonu, existujú dve možnosti, ako ho zdaniť: buď zdaňujete vy (autor), alebo zdaňuje objednávateľ (ten, kto vám platí).

V tabuľke si môžete prezrieť aké sú výhody a nevýhody týchto dvoch spôsobov zdaňovania príjmu.

Príjem si zdaňujete vy (autor) Príjem zdaňuje objednávateľ zrážkovou daňou 19 %
Nutnosť písomnej dohody s vašim objednávateľom, ktorý je povinný takúto dohodu doručiť daňovému úradu do 15. dňa nasledujúce kalendárneho roka.
Povinnosť uviesť príjem v daňovom priznaní. Príjem zdanený zrážkovou daňou sa považuje za daňovo vysporiadaný a v daňovom priznaní sa neuvádza.
Možnosť uplatniť si skutočné alebo paušálne výdavky a tým si znížiť základ dane a teda aj daň. Keďže je príjem daňovo vysporiadaný, nemožno si ho ponížiť – je zaplatená vyššia daň.
Záväzok voči vašej zdravotnej poisťovni (do)platiť zdravotné odvody po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
Záväzok voči Sociálnej poisťovni platiť odvody pri prekročení určeného príjmu za daný rok.
Administratívna záťaž – nutnosť vedenia účtovníctva alebo daňovej evidencie. Žiadna administratívna záťaž.

V prípade teda, že príjem z vašej autorskej činnosti nie je vašim hlavným zdrojom príjmu (obživy), preferoval by som zdaňovanie odmeny zrážkovou daňou u objednávateľa. Hlavným meradlom by u mňa bolo prekročenie hranice príjmu na platenie odvodov do sociálnej poisťovne. Viac o tejto hranici sa dočítate v článku Hranica zárobku za rok 2017 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2018.

Mohlo by vás zaujímať: Sociálne odvody pri zamestnaní a súčasne živnosti

[nahlás chybu v článku]