Hranica zárobku za rok 2017 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2018

  

Ak ste SZČO, toto by vás mohlo zaujímať. Štatistický úrad SR dnes zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve za 4. štvrťrok 2016 a zároveň aj za rok 2016. Preto je možné určiť minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia a z toho určiť hranicu zárobku za rok 2017 pre neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne od roku 2018.

Vývoj priemernej mzdy za rok 2016 bol nasledovný:

  • 1. štvrťrok – 867 €,
  • 2. štvrťrok – 901 €,
  • 3. štvrťrok – 889 €,
  • 4. štvrťrok – 990 €,
  • priemer – 912 €.

Z tohto priemeru sa dá určiť minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov pre rok 2018, ktorý je 456,00 €. A z neho určiť hranicu zárobku/príjmu za rok 2017, ktorá činí 5 472 €. Za rok 2016 bola hranica príjmu 5 298 €.

Takže, pre všetkých podnikateľov (fyzické osoby), ktorí nechcú platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7. resp. 1.10.2018 za podané daňové priznanie za rok 2017 je toto tá dôležitá cifra zárobku. Ak bude váš zárobok vyšší ako 5 472 €, budete povinný tieto odvody platiť.

Taktiež je možné z tejto sumy určiť minimálne odvody do poisťovní od 01.01.2018:

  • zdravotné odvody 63,84 € resp. 31,92 € (14 % resp. 7 %),
  • sociálne odvody 151,16 € (33,15 %) – tabuľka platenia poistného [»]

 

Pozn.: Informácie sú vypočítané na základe zverejnených štatistík a súčasnej legislatívy.
[Zdroj: Štatistický úrad SR]

(aktualizované 07.12.2017, 11.40)

[nahlás chybu v článku]