Značka: 2016

Hranica zárobku za rok 2017 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2018

  

Ak ste SZČO, toto by vás mohlo zaujímať. Štatistický úrad SR dnes zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve za 4. štvrťrok 2016 a zároveň aj za rok 2016. Preto je možné určiť minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia a z toho určiť hranicu zárobku za rok 2017 pre neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne od roku 2018.

Ekonomická trestná činnosť v SR za 4. štvrťrok 2016

  

Polícia zverejnila štatistiky trestných činností za 4. štvrťrok 2016. Medzi ekonomické trestné činy sa zaraďujú také ako napr. krátenie, nedovedenie, či nezaplatenie dane a poistného, daňové podvody, marenie výkonu správy daní, ohrozovanie obehu peňazí a pod. (§ 270 – § 280 Zákona 300/2005 Z.z. Trestný zákon).

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za rok 2016

  

Daňové priznanie typu B podáva daňovník (fyzická osoba), ktorému plynuli príjmy nielen zo závislej činnosti – zamestnania (mohli, nemuseli), ale aj iné príjmy podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a to…

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za rok 2016 [akt. 04.02.2017]

  

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká každému daňovníkovi, ktorého zdaniteľné príjmy za príslušný rok (2016) presiahli sumu 1 901,67 €. Takže, ak ste za rok 2016 nepresiahli sumu týchto príjmov, daňové priznanie podávať nemusíte, ale…

Link

Ceny bytov v niektorých mestách sa ku koncu roka 2016 vyšplhali na historické maximá, ktoré ešte prekonali tie z roku 2008, kedy praskla realitná bublina, po ktorej nasledovala 4-ročná recesia s výrazným poklesom cien nehnuteľností [»]